Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Chủ tịch Hội luật quốc tế VN phản bác hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Indo nơi gửi Indonesia :

Cho đến nay thế giới đã thấy rất rõ bon Trung quốc thời kỳ Tập Cận Bình là tên phản bội Luật pháp Quốc tế, chúng nó coi thường Luật pháp Quôc tế và không chấp nhận bất cứ điều gì do Luật Quốc tế đưa ra. Chúng hãy tự nghĩ lại: tại sao cả thế giới nước nào cũng phản đối Trung quốc trong khi bọn Trung quốc đổ lỗi cho Hoa Kỳ, đổ lỗi cho 7 nền công nghiệp và văn minh hàng đầu thế giới (G7) thì không ai chấp nhận đổ lỗi đó? Nhưng bọn Trung quốc và Tập Cận Bình không biết nhục?

29/08/2019 04:40

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang