Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ông Trương Minh Tuấn bị đình chỉ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền Thông

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Đức Ngốc nơi gửi Hà Nội :

Ông Trương Minh Tuấn cũng "tạm thời" còn giữ chức Phó ban tuyên giáo của Đảng cộng sản Việt Nam. Mồm đã chót nhúng chàm rồi thì bây giờ tuyên với giáo gì cũng chẳng ai nghe nữa !

23/07/2018 12:38

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang