Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ân Xá Quốc Tế lên án chính quyền Việt Nam sách nhiễu, đe dọa nhà xuất bản Tự Do

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lê Văn Nin nơi gửi Sài Gòn :

...ở VN hiện nay...ai mà nói (kể cả suy nghĩ) khác với (suy nghĩ) của ông Trọng đều có thể 'được, bị' xem là 'các thế lực thù địch'...việc 'bắt' ông Phạm Chí Dũng là một trong những thí dụ như thế (mặc dầu ông nầy là con của một đ/c thuộc loại 'cách mạng' có nghề, bản thân ông cũng đã tưng là một đảng viên CS)...điều nầy đã dẫn đến cả dân tộc bị buộc phải 'nói dối'...hoặc để phong phú cho những câu nói 'nịnh' thì phải cố sức mà 'bói' cho ra được những suy nghĩ của lãnh đạo...để 'nói' sao cho không bị quy chụp là 'chệch hướng'...'suy thoái'...nói cách khác cả đất nước đang ở trong một trại giam khổng lồ...

28/11/2019 05:48

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang