Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hai cựu bộ trưởng Thông Tin-Truyền Thông khai nhận khoản tiền hơn 3 triệu đô hối lộ từ AVG

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Người Bắc kỳ nơi gửi Miền Nam :

Đúng là ăn thùng bất tri thình. Tè quá!

03/09/2019 22:25

    Reply to this comment

Lão nông dân nơi gửi Cà Mau :

Mới chỉ hai con sâu này thôi đã hơn 3 triệu đô,mà có chắc là chỉ như vậy thôi???
Khủng khiếp thật!!!
Thảo nào quý ngọ và đại quang phải mất mạng,nhưng bù lại con cái chúng ăn đến 10 đời nữa cũng không hết!!!
Chỉ riêng lão lú là sướng nhất,vừa được ăn vừa được nói,chặt chém hết những thằng không biết đều,chơi ngông chơi gác lão...

03/09/2019 12:39

    Reply to this comment

Người miền nam :

Cả cái đảng mafia đỏ Việt nam, nó ăn khiếp thiệt.Tởm!!!

03/09/2019 10:16

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang