Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhà báo Phạm Đoan Trang được giải thưởng tự do báo chí 2019

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Có lẽ phương thức tuyên truyền hay nhất, hiệu lực nhật là ....

KHÔNG TUYÊN TRUYỀN, chỉ giản dị Truyền Thông Trung Thực, đi tìm Sự Thực, nói lên Sự Thực, và không bao giờ nghĩ mình đã nắm đươpc Sự Thực 100% , đã nắm được CHÂN LÝ... và Độc Quyền Chân Lý.

Có phải vậy không các bác?

12/09/2019 23:08

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang