Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Lạ lẫm thay “mùa” Quốc khánh năm nay

Thật ra, có thể liệt kê nhiều điều lạ lẫm hơn nữa trên giải đất hình chữ S vẫn đáng sống này. Nhưng bài viết đã quá “nặng đô” – theo quy chiếu kiểm duyệt của Ban Tuyên giáo – nên chỉ gọi lại trong 5 điều lạ lẫm.

Bloggers

Xem toàn trang