Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam sẽ có cơ hội cho một nhà nước pháp quyền và dân chủ sau 2020?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tommy nơi gửi USA :

Ông Nguyễn Gia Kiểng đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này sẽ không có thật.. Hãy cứ nhìn Trung Cộng sau gần 50 năm theo chử nghĩa tư bản về Kinh tế..nay cas1c đảng viên CS giấu kinh khủng..chúng đâu có dại gì từ bỏ cas1i quyền lợi của chúng đang hưởng, để giành tiếp cho đời con, cháu, chắt v.v... Nên huống gì bọn CSVN..Trong khi thế giới vẫn phải vuốt ve bọn họ cơ mà.Cuộc sống cùa loài ngươi , ngày ay với bọn CS thì chúng ta phải thực tế..như không có gạo, lấy đâu mà no bụng.

02/07/2019 22:54

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang