Tất cả các ý kiến của bạn đọc về “Yêu sách của nhân dân An Nam” 100 năm trước và đòi hỏi hiện nay

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Vũ Duy Phú nơi gửi Hà nội :

Hoan nghênh Học Viện đã bàn sâu về quá khứ để vận dụng vào hiện tại. Xin giới thiệu với Học viện các tài liệu như "TOÀN THẾ GIỚI ĐÃ CẦN PHẢI THAY ĐỔI", hay "CHỦ THUYẾT MỚI VÌ CON NGƯỜI (NEW PERSONNALISM)" đang được lan truền trên thế giới, vì đang nói sâu vào hiện trạng Toàn cầu hiện nay, trong đó có VN chúng ta. Mời vào trang VUDUYPHU's PAGE trên Google cũng có đây.

22/06/2019 03:46

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang