Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hai năm đàn áp khốc liệt phong trào dân sự tại Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Đảng cầm quyền Việt Cộng đang sa lầy và thất trận trên các mặt trận dư luận nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Tai sao có chục ngàn người dân, tiên phong, tự liên kết, tự động, tự nguyện, tự phát Xuống Đường và Lên Tiếng,

Nhưng đảng cầm quyền Việt Cộng chỉ có thể bắt vài chục người, tuyên án vội vã, bỏ tù vội vã trong âm thầm?

Đảng cầm quyền Việt Cộng bất lực không thể bắt và bỏ tù cả chục ngàn người dân.

Đảng cầm quyền Việt Cộng không thể thêm 1000, 2000, 3000 tên mới vào danh sách các Tù Nhân vì Lương Tâm, Tù Nhân vì Tôn Giáo, Tù Nhân vì Chính Trị trước áp lực dư luận nhân dân Việt Nam và ngoại giao thế giới.

Đại đa số nhân dân Việt Nam, với kinh nghiệm bản thân sống dưới chế độ này, đã đủ thông minh để biết,

Những người dân lành bị bỏ tù vì cái tội tuyên truyền chống phá hay lật đổ cái
" Nhà Nước " của Đảng, do Đảng, vì Đảng, không phải là Chính Quyền Nhân Dân, của Dân, do Dân, vì Dân, là những

Người Anh Hùng Áo Vải của nhân dân.

Đảng cầm quyền Việt Cộng càng dùng bạo lực để đàn áp, bắt bớ, bỏ tù, càng tạo lên trăm ngàn đợt sóng mới, trăm ngàn đợt sóng ngầm, trăm ngàn đợt Sóng Thần.

Đó là sức mạnh của công cuộc đấu tranh nhân dân, trường kỳ, đa năng, đa diện, đa hiệu, Bất Tuân, Bất Hợp Tác, Bất Bạo Động cho Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc.

Ai nuôi Ai ? Ai phải nghe Ai?


23/08/2018 22:36

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang