Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Sự thật về cái anh hùng của GS Đặng Hùng Võ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Wiesław laskowski nơi gửi Ba lan :

Phát biêu truóc các nhà báo " Tôi không muôń là nguòi giâu. ...khi hoc ö Balan tôi dā câm triêu dôla mī. Thòi dó Balan biêń đông,giao thòi,khuňg hoång kinh tê, luóng Giáo su không tói 100 dola mī,Ngiên cúu sinh nhân hoc bôňg có 20 dola mī.Tiên thúöng khoa hoc không có bàng chúng, di buôn phåi có sô phép NIP...và buôn gi,sô REGON....Chác chán 2 sô này không có. Đông thòi khoe hoc giöi thi buôn lúc nào? Buôn lâu? Hay là biên luân cho viêc an cáp cuå nhân dân, và ai là tòng phąm ?

29/01/2015 12:07

    Reply to this comment

Wiesław laskowski nơi gửi Ba lan :

Đuńg là kė biêt trèo chôńg, gian hung, ląi có chô duą nên làm liêu vi lói ićh cá nhân
1. Theo nguyên tác và luât thiêt kê, dù chi môt bån vē A4, môt chi tiêt nhö cuñg phåi gi trách nhiêm ,lòi nhân xét, chu ký, ngày duyêt cuå tunģ nguòi -Thiêt kê, ng.kiêm tra I,...II. nguòi cán bô tôňg công trinh su quyêt dinh vê mat ky thuât. Sau cùng mói là giám đôć. ...Thů tuóng.
2. Sô liêu dê lâp Phuóng án ( đâu vào ,đâu ra )
3. Các có quan, các ngành liên quan
4. Hôi thåo, ý kiêń phån biêt. ..
Là nguòi chů tri, dâu ngành, phåi chiu trách nhiêm truóc pháp luât vê thiêt hąi chú không phåi môt câu XIN LÔĪ. Xin LÔĪ là ö nhà vói bô mę, truóc pháp luât không thê nguòi này xin, nguòi kia cho. Quyên là cuå toà án, có quan dąi diên cho pháp luât. Pháp luât nghiêm minh, xā hôi thanh binh, nguòi dân thâm thiá duói su båo vê cuå nhà nuóc, phuc tung pháp luât và có lòng yêu nuóc.
Môt sô cán bô vê húu tri, không nên troc vąch 1- coi thuòng, hą thâp danh du cuå cán bô tú pháp 2- Truóc dây các vi cuñg không phåi là cán bô tú pháp, truć pháp luât cuñg nhu môt nguòi dân binh thuòng. Mąc dù truóc kia là cán bô cao câp.
Đuóc nhà nuóc tiń nhiêm mà lói dung su tín nhiêm, ląm dung quyên luć là phąm pháp, bôi ón nhuñg nguòi dā hy sinh suóng máu cho tô qúôc. Ö nhuñg núóc van minh, dù truóc dó là tôňg thôńg, vê húu cuñg phåi hâù toà và liñh án.

29/01/2015 11:36

    Reply to this comment

Hùng Cường nơi gửi VN :

Dối trá, hèn hạ đã ăn sâu vào tầng l7o5p1 trí thức cán bộ cao cấp của đảng CSVN từ nhiều thập niên. Họ dùng tất cả mọi " phương tiện " để đạt được mục đích. Ông Đặng Hùng Võ đã đạt được mục đích, lý tưởng sống của mình. Nhân dân nên thông cảm để ông Võ giữ cái sổ hưu và bụng đầy....c

29/12/2012 14:57

    Reply to this comment

Hoai nam nơi gửi Germany :

Chuyen ong giao su Hung Vo truoc sau bat nhat cung that de hieu.Ong Vo con co gia dinh vo dai con tho.Thoi danh ban cai danh du cua minh de ma nuoi vo con.

23/12/2012 14:05

    Reply to this comment

Bình nơi gửi vietnam :

Là người có tý chút chữ nghĩa, tý chút đạo lý nên tôi cảm thấy hổ thẹn thay cho thái độ hèn hạ tráo trở cơ hội chủ nghĩa của ông "giáo sư" này!

23/12/2012 09:27

    Reply to this comment

Nguoi Ha noi nơi gửi Ha Noi :

khong xung dang la mot giao su> vua hen mon, vua khong ton trong loi noi cua minh , " khong nhat ngon". Hay la bay gio moi la thuc chat cua mot giao SU da den luc duoc lo ro . vi co hoi het roi ma thi ban chat se lo ra thoi. Ong giao su oi. cac cu co cau " loi noi dang ngan vang" sao ong hen the.lai con lam " tro nua" . O doi nguoi doi tinh lam, ong khong the gia doi duoc dau.Ong giao su oi. toi nghi " mua danh ba van , ban danh co mot dong thoi" Ong khong thay ho then voi ban dan thien ha a?

21/12/2012 17:19

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang