Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Những quyển sách không kiểm duyệt ở Việt Nam bị an ninh “đánh” ra sao?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Quang nơi gửi Saigon :

Tôi ủng hộ những người can đảm đã tranh đấu tự do, dân chủ cho VN. Ủng hộ tác giả P Đ T

08/08/2019 23:45

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang