གར་སོང་ཆ་མེད་སོང་བའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག

2019-04-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་དགུང་ལོ་༣༠ ཕེབས་པའི་ཞལ་རས།
པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་དགུང་ལོ་༣༠ ཕེབས་པའི་ཞལ་རས།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།

༄༅། །གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་བཞིན་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་སུམ་ཅུར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རུང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ནས་ད་དུང་ཡང་གར་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཐོས་རྒྱུ་མེད་པས།  འདས་པའི་དུས་ཚོད་ནང་རྩད་གཅོད་རིམ་པ་གནང་བ་དང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ལས་འགུལ་རིམ་པ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།