སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་༢༠༡༦།

བཞུགས་སྒར་དུ་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུ་སྐབས།

༢༠༡༦ལོའི་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་མཇུག་སྒྲིལ།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་གཙང་མ་བཟོས་པ།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་བློ་བཟང་སེངྒེ་།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱལ།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་བཀྲིས་དབང་འདུས།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་ཀླུ་མཁར་བྱམས།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།

དབུས་འོས་བསྡུ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་བཅར་འདྲི།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།