རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོཊ་སུ་ཚན་རིག་གཟབ་སྦྱོང་མཇུག་སྒྲིལ།

2014-06-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཚན་རིག་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་།
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཚན་རིག་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་། ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།
༄༅། །ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དང་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་དགེ་འདུན་པ་༣༠༠ལྷག་ཙམ་ལ་གནང་བའི་ཚན་རིག་གཟབ་སྦྱོང་དེ་བཞིན་མཇུག་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས༎

 

 

གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།