ཚེ་དཔག་མེད་མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོའི་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྩལ་བ།

2018-08-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བྱང་ཀེལ་བོད་མིར་དམིགས་བསལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བྱང་ཀེལ་བོད་མིར་དམིགས་བསལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ངོ་དེབ།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་བ་༠༨ཚེས་༢༦ཉིན་༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བྱང་ཀེལ་ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་གཏབ་པ་བཞིན་ཚེ་དཔག་མེད་མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོའི་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྩལ་སྐབས་མི་དམངས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་གནང་བའི་ནང་ནས་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་ཟུར་འདོན་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་དབྱངས་སྒྲོལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།