བོད་སྨན་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་བགྲོ་གླེང༌ཚོགས་འདུ་གནང་བ།

2016-03-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཐོག་གསུང་བཤད།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཐོག་གསུང་བཤད།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།

༄༅། །ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༢༤ཉིན། བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་བོད་སྨན་གྱི་སྟེང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་བཞུགས་སྒར་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།