ສະພາບແມ່ນໍ້າຂອງ ເຂດ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ

ນໍ້າຂອງບົກແຫ້ງ ຂັ້ນຮຸນແຮງ

ຊາວປະມົງ ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ ແລະ ໂຂງຈຽມ ຫາປາບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນ ນໍ້າຂອງ ບົກແຫ້ງ ຢ່າງຮຸນແຮງ.

ເຕັມຫນ້າ