ປະຈຳວັນ

ທ່ອງທ່ຽວລາວ ຢູ່ຍາກ ຕ່າງຊາຕເຂົ້າມາມີບົດບາດ

ຜູ້ປະກອບການທຸຣະກິຈທ່ອງທ່ຽວລາວ ຈົ່ມວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວລາວປີນີ້ ເຖິງຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຫຼາຍ, ແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວພັດໃຊ້ບໍຣິການຂອງຄົນລາວໜ້ອຍລົງ

ເຕັມຫນ້າ