នាទី​យុវជន និង​សង្គម

(រាប់​ពី​ខាង​ឆ្វេង) ទី១ កញ្ញា លី ស្រីស្រស់ ប្រធាន​ក្រុម​អ្នក​វិភាគ​វ័យ​ក្មេង (ទី​២) លោក គៀន ពន្លក អគ្គលេខាធិការ​សហព័ន្ធ​និស្សិត​បញ្ញវន្ត​កម្ពុជា (ទី៣) លោក ព្រាប កុល នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា (ទី៤) លោក ហេង គីមហុង និស្សិត​ផ្នែក​ច្បាប់។

ទស្សនៈ​យុវជន​មួយ​ចំនួន​​ជុំវិញ​រឿង​វប្បធម៌​នយោបាយ​ថ្មី

មួយ​រយៈពេល​ចុងក្រោយ​នេះ ​បញ្ញវន្ត​មួយ​ក្រុម​បាន​ផ្ដួចផ្ដើម​បង្កើត​វប្បធម៌​នយោបាយ​ថ្មី​មួយ​នៅ កម្ពុជា។ វប្បធម៌​នយោបាយ​ថ្មី​នេះ គឺ​ដើម្បី​បន្សាប​វប្បធម៌​នយោបាយ​ចាស់​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​មិន​ស្អាតស្អំ និង​កំពុង​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​សង្គម​ជាតិ។ ​

ព័ត៌មានខ្លី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល