មតិ​ទាំង​អស់​សម្រាប់​អត្ថបទ៖ លិខិត​ចំហ​ជូន​បណ្ឌិត កែម ឡី ក្នុង​ថ្ងៃ​រំលឹក​ខួប​មួយ​ឆ្នាំ​នៃ​មរណភាព​របស់​លោក

បញ្ចូលមតិរបស់អ្នកដោយបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមជាអក្សរសុទ្ធ។ មតិនឹងត្រូវសម្រេចដោយអ្នកសម្របសម្រួល និងអាចពិនិត្យកែប្រែឲ្យស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី។ មតិនឹងមិនអាចមើលឃើញភ្លាមៗទេ។ វិទ្យុអាស៊ីសេរី មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃមតិដែលបានចុះផ្សាយឡើយ។ សូមគោរពមតិរបស់អ្នកដទៃ ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពិត។អ្នក​អាន​អនាមិក :

Cambodia bad news coming-zombie dictator Hun Sen pushing Cambodian pple to the brink of dictatorship,dictator amid-losing election in 2013-2918,with abolished of its opposition party top contender"CNRP"before national election coming"July 29,2018"to avoid loss election,so he has to abolished them and destroyed democracy system and shut down independent media and other foreign news.Now,this fascist commie of Hun Sen govm't are facing by EU's Economic But Arms"EBA"and Generalized Scheme Preferences"GSP"that the European commission seen dictatorship regime abused of human right+break up international labour organizations+abolished its opposition top contender+unofficial election,unofficial govm't,unrecognized govm't+destroyed democracy+shut down independent media and others.The Cambodian chamber of commerce+business groups+Cambodian union worker leader speak out against potential withdrawal of"EU's EBA/GSP".In decade,the EU projects for GSP countries the European commission has provided several grants to the international labour organizations 2-year pilots-projects in GSP+EBA.GSP and EBA beneficiary countries"include Cambodia".Examples of EU-international labour organization cooperation-enhanced engagement with certain EBA.Nearly decade,the EU reinstates GSP for Cambodia as a mean to provide politic,economic and social support to help the country move towards democracy.Thus,Cambodia benefit from the EU's EBA scheme,part of EU's GSP.The bloc is currently the 6th biggest trading partner for Cambodia.Hun Sen's ccp revealed for generalised scheme preferences with Chines business in nearly decade.several major domestic business organizations have urge Brussels visiting mission not to revoke Cambodia access to the Generalised Scheme preferences"GSP".After 2013-1018 vote fraud irregularities deadlocked unsolved mystery+2018 abolished its opposition party top contender before election coming and arrested their leader put into prison"to avoid lose pm election"and a dictator who run election by one-horse-rule without an opposition top politic contender"CNRP"+robbed all their 55 seats parliament+118 their CNRP's politicians forbidden in politic+6,000 CNRP's leadership who won election in 2017 for 500 districts/communes can't take over.The independent source understands that a statsment co-signed by six European

Mar 15, 2019 06:25 PM

    Reply to this comment

Cambodia's democracy is under threat by dictator...systemic destruction of Camdodia's democracy...fascist dictator pushing Cambodia to the brink of dictatorship...dictator adm-losing election in 2013-2018...unofficial election...unofficial govm't...outlaw govm't...unrecognized govm't...isolated from outside world...world worst dictator in 21st century...world worst leader drug trafficking...bad dude dictator with arms smuggling...Hun Sen family business criminal conspiracy,Inc....Hun Sen family land grabs business criminal conspiracy...secret 48,000 hectares granted with north Hanoi...+45,000 hectares granted to China to build Navy base in Koh Kong...dictator secret with 370 tons of gold disappearing...dictator sold and divide Cambodia apart with China/NVC...fascist dictator Hun Sen conquering Cambodians...Hun Sen mafia govm't face economic sanctions coming...dictator abolished opposition party before election coming...evil dictator Hun Sen calling his armed men to against the opposition leader who wish go back to Cambodia...evil dictator who not care about Cambodian...Hun Sen fears his own karma...fear he would be arrest and face a justice ahead... :

Current of neo-fascist dictator Hun Sen who still alive today after the killing fields era in 1970-1975-1979-the systematic destruction of Cambodia's DEMOCRACY,communist dictator who destroyed DEMOCRACY in Cambodia and abolished its opposition political top contender Cambodian National Rescue Party"CNRP"before the national election coming in July 29,2018,and he feared to lose 6 terms pm election,that why he had to destroyed its opposition party.Dictator history who raised up from khmer rouge Vietminh guerrilla radical during the Vietnam war with carried out brutal torture,violence,notorious killer,blindfold,fed pple alive into pool ravenous crocodiles dinner.Brutal torture,violence,rob pple land,corruption,coup d'etat bloodshed in 1997+4 deadly grenades attacked to kill opposition leader and garment factory protesters in 1997,vote irregularities and killing as his business in the last 4 decades of one Cambodia's ruling family.Dictator Hun Sen's iPad reveals how dictator's eldest son Hun Maneth revealed in the regime's violence while taking a test trip to the U.S,Canada and Australia in 2014 and led to violent in front of Long Beach restaurant with cause serious injured one man rushed to emergency hospital nearby"like father like son,like son like father".Comrade Hun Sen's history,anti-social,anti-capitalism,anti-feudalism,anti-monarchism,anti-democracy system,anti-republic regime,anti-opposition party,anti-non-violence peaceful protester,anti-freedom or free speech and anti-western ideology"it is clear that he fears these all above".He and his former best comrade wife had been accused of numerous cases of abuse"loves triangle affair+murdered to coverup the crime they committed and no one held for accountable".In 2013,it is believed of the personal evidence of Hun Sen's eldest son Hun Maneth of high-rolling anti-freedom square protesters and Veng Sreng street massacres on non-violence garment peaceful protesters who demand the minimum wage,after his father dictator promoted him to be a high top national homeland security+top commander chief in military+other top jobs.Whose his story is cottoned with recent allegations of homicide unsolved mystery"love triangle affair 2016"in Takeo+domestic abuse,violence,torture and kidnapping.Thousands of images show Hun Sen's family criminal conspiracy living the high-lifestyle on luxury holidays and hopping between their many waterfront mansions.But,the discovery of more than 1,600 images of war invasion 1979+war looting+war evacuation+war criminal conspiracy+war crime against humanity+K-5 nvc massacre secrets planned+deadly secret nvc's laid millions landmines+massacre prisoners in Battambang 1982+secret huge drugs trafficking worldwide+betrayed Pen Sovann for power in 1985+secret killed 4 foreign journalists in Phnom Worl kompot in 1991+violence Paris Peace Accords 1991+secret illegal Koh Sess+Koh Tral additional treaty with nvc 1985-2011+worst red land land grab+boeing+Borei Keila+Boeng Kok village+man land grabs around the country+secret war with Thailand and burnt Thai's embassy in Phnom Penh 2008+massacre at Diamond island bridge 2012+secret killed environmentalists 2012+analysis society in 2013+secret widespread vote irregularities in 2013+secret abolished opposition party before national election coming in 2018+secret unofficial election,unofficial govm't,outlaw govm't,the world unrecognized this fascist govm't+world economic sanction+EBA+IPU and much more.There reveal a much dark side to dictator Hun Sen's family business criminal conspiracy a famous lifestyle .The battered in video clips which appear to show many prisoners being torture with sprayed of bullets.But,this is not the first time that allegations of violence have brought to life of dictator Hun Sen family with its cronies by under world microscope.

Feb 09, 2019 03:06 PM

    Reply to this comment

ឃេឃេ ពី ភព :

គាត់កែមឡីសមនិងស្លាប់ មេបដិវត្តពណ៌

Jan 05, 2019 04:49 PM

    Reply to this comment

FBI most wanted :

This anonymous serial killer that the FBI most wanted...sooner be arrest and they knew where his cyber crime secret codes.... location,this fugitive denied himself behind Kem Ley murdered unsolved mystery.

Feb 12, 2019 02:50 PM

China and Hun Sen secret revealed built military base in Koh Kong with granted 45,000 hectares...China new neo-colonizing....china new expansion territory...China new expansion population...China new cold war beginning...who gonna take cambodia after NVC invasion 1979-1993....Cambodia will wide out from the world map in 21st century...or whole world let Cambodia disappear in day ahead...Cambodia will be next Tibet...or Taiwan... :

Secret revealed oil deal between dictator Hun Sen and Thaksin Shinawatra"2010,former Thai's pm".Early 2006 premier Hun Sen and Thaksin conducted a secret oil deal to personally share"under the portion of a royalties to be paid by oil exploitation companies.These companies had been exploring very promising offshore oil and gas deposits in the Gulf of Thailand,including in the overlapping zones claimed by both Cambodia and Thailand.And in recent day dictator Hun Sen denies reports of plans for Chinese Naval base in Koh Kong province.The strong man Hun Sen on Monday dismissed U.S concern that he would grant Chuna the right to build a military base in his country"China new secret neo-colonization after the killing fields era"saying such a move would violate the constitution.During a meeting of his council of ministers,hun Sen note of that U.S deputy secretary of state John Sullivan met Cambodia's deputy pm"Prak Sokhom"on the sideline of the ASIAN summit in Singapore last week and expressed concern about the possible opening foreign military base in Cambodia soil.Hun Sen said he'd received a letter from U.S Vice president"Mike Pence"raising concerns of the possible presence of a Chinese Naval Base in Cambodia in the future,the strong man said.I want to make clear to our compatriots and foreign friends that Cambodia will not violate its own constitution"keep read my lip".Cambodia's constitution prohibits the presence of foreign armies or military base inside the country and Cambodia will not permit any foreign military base for a Navy,army or air force"but only Viet/China".On November 15,Hong Kong Asia times online news portal cited unnamed diplomatic sources in a report as saying that 45,000 hectares"=111,200 acre"chinese naval base is being built in Cambodia's Koh Kong province through it remains unclear how far construction has progressed.He"HS" fears that such a reaction"from u.s"won't lead to just words,but may also spark prompt measures"against his rogue govm't",as the issue could create insecurity within the regime,he said.How secret revealed of Hun Sen's power?his deadly henchmen,dictator Hun Sen has been in power for nearly 4 decades brutal rule,during which times he has ruled with iron fist and squashed any potential competition with ease,but he didn't do it alone.Over decades,Hun Sen has created and developed a core security force officers who have ruthlessly and violently carried out his orders"Asia director of HRW"said.How China came to dominate Cambodia after the killing fields era ended? $100 million in aid and loans after strong man supported south China sea territorial disputed with irking many of its regional partners.However,the Chinese govm't certainly though Cambodia was being deferential.The outgoing ambassador to Cambodia,Bu Jianquo,lauded Cambodia's"neutral and fair stance over the south china sea issue",She added,u not only the govm't of China,but millions of our pple appreciated premier Hun Sen's stance.With Asian and East Asia summit fast approaching ,the expectation is that Cambodia will once again earn China's appreciation by blocking ant unified movement on the south China sea issue.In 1998 dictator Hun Sen described China as"the root of everything that is evil"in his country.Twelve years later,China was Cambodia trustworthy.

Nov 26, 2018 05:54 PM

    Reply to this comment

fascist communist...fascist dictator...destroyed demcracy system...bloodshed dictator...bloody hand...ruthless behavior...mafia govm't...dictator family rules Cambodia...serial killer...long times of right abuse...ton of crimes committed...rum country by one-horse rule...abolished opposition...democracy is under threat by dictator...dictator family criminal conspiracy...criminals conspiracy...expansionism...China/vietnamization...annexing of cambodia...highly crime across the country...new neo-colonizing...anarchy society...highly corruption on earth...face EBA...face world economic sanctions...mass destruction...mass obstrution of justice...chaotic society...instability...failure leadership...lack education...cheap talker...fascist dictator 4ever...face justice ahead... :

Fascist puppet Hun Sen's mafia govm't with its allies Chinese mainland/Vietnamese commies migrants over corruption,destroyed ecosystem and bad pollution environment and money laundering controversies with expanding a "new neo-colonization of Cambodia"after the killing fields 1975-1979-is still alive today to wipe out of Cambodians from the world map".Ill-gotten gains don't disappear by themselves,dictators worlds and other criminals need ways to hide their identity with moving their assets,jobs from place to place and move dirty cashes around the world-then they need a nice safe place to spend their loot"to avoid a criminal charges".Hun Sen dictator offers a stark illusion of how natural resources can be curse,not a BLESSING,to a country's population.Cambodia corporate database is publicly accessible database containing information in company ownership in Cambodia hostile takeover,how Cambodia's ruling family are putting the strong on the economy and amassing vast personal fortunes with extreme consequences for the population.As Cambodian prepare to cast their vote in a shame election on July 29th,2018 that will secure another term for the world longest pm dictator,GW shines a light on members of Cambia business elite,who have profited hugely from the system of granted corruption instituted during Hun Sen's rein,and would have a lot to lose from the change in govm't.Published on FB in an effort to dodge a fierce govm't crackdown on free reporting,the compagn forces on a small cabal of tycoons who've dropped up the Hun Sen hegemony with political donations and military funding,and by courting investors from overseas"Hun Sen established in 2008 during border disputed with Thailand".The loyalty has been handsomely rewarded-the tycoons variously appear to have enjoyed immunity the law,the rich spoils of the govm't's state looting,and use of state forces to guard their company operation and violently crackdown on local protests against them.Such as Se.Mong Rithy,who GW has linked to a massive illegal logging racket and a sand dredging and land grabbing scandals,drug smuggling worth millions of US$,when allegations surfaced that the senator"=called okna=minister"uses also include in marijuana trafficking,the pm said that anyone attempting to arrest him should"wear a steel helmet"see Kem Ley as an example".2nd-Okna Lyon Path ,whose sugar company operations led to some of the most violent land grabbing across the country has seen this century with hundreds of thousands of pple thrown of their land.Sugar just one industry in his hug business [art follow,which spans casino,the media,infrastructure and more.3rd-Okna Try Pheap,previously Hun Sen's personal advisor,GW found to be at the helm of a multi-millions US$ timbers smuggling operations that relied on the complicity of officials from govm't,the military,police and customs.His company was even granted exclusive rights to buy illegal timber that was seized by the thug authorities to sell on at profit.4th-Okna Lao Meng Khin who owns Shukaku,the comapany behind the infamous BoengKok Lake evictims.Residents who took a stand have been beaten,arrested and jailed by the thug authorities.Another of his companies,Pheapimex holds Cambodia's biggest land concessions,which is 33 times bigger the legal limit introduced shortly after it was granted pm Hun Sen's political career has been built on feeding the mouths of those who support them.As GW investigations have revealed time and time again,his small cabal of cronies have pillaged state asset with "China/Viet"devastating consequences.The richer and more powerful they have become the greater their incentives to keep dictator Hun Sen in power.Any international effort to tackle the premier's corrupt and dictatorial rein must also take aim at those who bankroll his regime.Hun Sen dictator has been in power 4 decades,ruling with an IRON FIST that has seen oppositions pm's,journalists,activist s attacked,assassinated politicians,arrested and even killed.As pm he has presided over KLEPTOCRATIC system of state looting that has involved the forced and violent eviction of cambodians to free plant for tycoons dominated industries like logging,mining,sand dredging,land grabbing and agri-business.More than 830,000 pple have been affected deepening poverty in some of the country's's most deprived areas while making a small corrupt elites vastly wealthy.Cambodia's decent into dictatorship has spanned decades,but took a turn for the worst last year.Fearing defeat in July's election,the govm't jailed opposition leader Kem Sokha in September 2017 before election coming,and dissolved his party month later.It then launched amajor attack on freedom of speech,closing down most independent outlets and upping its effort to draw the internet search of content to block and critics to arrest.For decades,Cambodians have been robbed of their land"for new Chinese/vietnamese commies to expansion for long long times ago"robbed of their country natural wealth,and robbed of their voice and voted"said Emma Burnet".This is a betrayal not just of Cambodians,but of all the country that have together contributed billions od aid dollars to helping Cambodians build a DEMOCRATIC system from the devastation of the Khmer Rouge and NVC pillaging,war aggression,war looting,expansionism,new neo-colonization and war crime against humanity and one that respects the rule of law and basic human rights,The corrupt elite who've taken from them must finally be held to account.

Nov 09, 2018 03:42 PM

    Reply to this comment

Worst China and NVC try to tear down cambodia apart"Part-II",expansion population,new neo-colonizing Cambodia,exploiting natural resources,expansion territory,Vietnamization,war criminal conspiracy,business criminal conspiracy,secret revealed to take over Cambodia and Laos,destroying ecosystem,polluting environment,forced Cambodian of their land or farmland,abuse the power,abuse of human rights,power greedy,supporting fascist dictatorship,mafia govm't,smuggling weapon,smuggling drug,threatening pple lives,cold-war aggressor and new neo-colonization after the killing fields in 1975-1979 and so on.... :

Cambodia news secrets revealed between China and north Vietnam communist try to expansion population and exploiting natural resources over Laos and Cambodia"new neo-colonization".The Stasi achieve author in Germany are dossier by north Vietnamise officials about members of Cambodia's current ruling elite when they defeated from khmer Rouge in late 1970s,n.NVC and the khmer Rouge were close allies until civil wars that wreaked havoc in their countries poisoned the relationship between the regimes.In Phnom Penh,khmer Rouge leader Pol Pot and his henchmen feared n.NVC spies within their party and began purges in 1977-numerious KR officers=including the current pm Hun Sen fled to n.NVC seeking a changed allegiance.Fearing counter-espionage,the NVC detained them and for each officer prepared dossier,in which they incorporated biographic details and personal assessments.While NVC intelligence may have been no match for it efficient and methodical East German counterpart,the communist brethren corporated in various areas,including the exchange of information.written between 1978-1979 and later translated into German once they were handed over to the Stasi Mfs-HAII No.38135 includes assessments of pple the Vietnamise would install in high-ranking positions in Cambodia,a country it"liberated or aggressor" from the Khmer Rouge and acupied in 1979-1993-hun Sen dictator govm't would face by EU withdrawing EBA after the EU and IPU pressuring dictator govm't have to get back to norm DEMOCRACY and release all political prisoners,including the leader Kem Sokha"CNRP"opposition party by without unconditional.The EBA grants development country such Cambodia quota-free and free acess to EU market.According to the EU database showed in 2017,Cambodia had $6.2 billion in revenue from the exported to the EU and avoided paying taxes for $726 million"EBA" and that money would be paied if the EU's EBA were withdrawn,on the other hand,dictator Hun Sen regime govm't would face the economic sanctions ahead by the west,including the EU,Australia and US already sanctions to the top chef dictator Hun Sen's bodyguards unit"comrade Hing B,Hieng+others"serious acts violent of human rights abuse to the pple of Cambodians.Look at the China communist govm't is the top recipient to support dictator Hun Sen rogue govm't in hundreds million to billion dollars infrastructure,like dams/hydroelectric plants,bio-agriculture,port,road and bridge.China/NVC backed comrade Hun Sen to win election fraud"on July 29,2018"after abolished top opposition party"CNRP"before election coming,and Hun Sen dictator dissolves the CNRP,so he can win pm"unofficial election,unofficial govm't,outlaw,run only one-horse-rule,outlaw govm't,destroyed democracy and face economic sanctions".Did dictator's embrace china loosened Cambodia Communist Party"CCP" relationship with NVC?.However,comrade Hun Sen should be aware that if Cambodia many depends on China for economic aid and military aid and soon to run the country,this would run the DEMOCRACY and human rights which just grown in Cambodia.Morever, the close ties with china would affect the main foreign direct investments from other countries,mainly the US,Japan, and the EU as the closed relationship between Cambodia and China,especially military ties,is not what the US,Japan and EU want.Especially,if Chinese relationship with west,in particular the US,or with Japan were deterrent,investors sentiment could quickly shift against China and its allies.Depending solely on China for political,economical and military aids,Cambodia may again become an authoritarian nation.Hence Cambodia should not solely rely on China.Instead,Cambodia should promote DEMOCRACY,increase human rights record to the world and maintain security and peace to attract more foreign direct investments from other countries,particularly the US,EO or other Asian nations which are good source of govm't tax.More specifically if properly using the wealth from the 2 billion barrels of oil and 14 trillion cubic feet of natural gas found in 2004,Cambodia can be sufficiently self-survived and even richer.

Nov 05, 2018 12:46 PM

    Reply to this comment

DEMOCRACY is under threat by tmil Hun Sen...purging the popular political opposition party CNRP...tmil Hun Sen scared what free elections...dictator smuggling arms...smuggling drugs...sponsored terrorist...unofficial election...unofficial govm't...outlaw govm't...smuggling 370 tons gold...lifestyles dictator...mafia govm't..troublemaker...abuse of human right...abuse of power...intoxicate...bloodsucker...long time repression rule...atrocities on Khmer pple...run election against with its own party or one-hoese rule...no shameless...greedy power...robbed every election.to get foreign aids...lies liars cheater...evildoer...fascist dictator...criminal conspiracies...sexual predator...most world wanted...serial killer...robbed pple land or farmland...highly mafia govm't corrruption...so ruthless behavior...ton of crimes committed...no antone bring this monster to justice...sold cambodia and divided country with north Hanoi commie govm't...x.khmerouge vietminh butcher...bloody-hand...family criminal business conspiracy Inc,...expense Cambodia's wealth for pleasure...mass destruction...mass obstruction of justice...abolished top political contender CNRP...face EBA and economic sanctions ahead...dirty threat politicians...control everything in his hand...no one above him...very cheap talking...fascist communist..authoritarian...wish him soon to ICC's custody... :

In DEMOCRACY pple rule the country,and therefore they rule the economic system,which makes that economic system stronger"the ultimate of participation is increased accountability,transparency and efficiency of these governance",structures in promoting development and reducing poverty ,which means that participation lead to reduce in poverty rates and a straightening in what economic system.But on the other hand,we've dictatorships where the fake pm takes economic decisions by himself.The result of taking the decisions of country by just one-person-lead is predictable.The population becomes weak lack self-confidence,and is incapable of resistance,which means that dictatorship lead to weak economic system among their society because dictatorship hold too much power at onetime and most of them don't know how to use it in a positive way.Additionally,while in DEMOCRATIC countries pple not only rule their govm't but they're set free and have a lots of right for the pple and they dominate every single person who is living within the country's borders DEMOCRACY involves the rights to VOTE,to CHOOSE and holding of free and fair elections,respect for legal entitlements,respect for the right of public discussions and the right to organize political movement of protest.These mentioned rights can lead pple within a society to feel better about themselves because they know that the govm't is not dominating pple but the other way around,which gives them a sense of being important and accountable. In the other side of the street,in dictatorship pple often frightened to share they hatred of the dictatorship and their hunger for FREEDOM even with families and friends.Therefore,in dictatorship"rule"the country becomes weaker and weaker because pple pressured by the govm't,which make those pple not to perform well on their jobs,which lead not to no improvements on the country.To terminate,every single human can easily see that a country philosophy of govm't affects it,pple must analyzed political philosophies and ideology before picking a PM candidate to favor.Politics determine economic systems and rights pple have in that country.Therefore politics are everywhere.Economy and rights are not only related to each other but they are related and important to pple for example,economy and rights are related in how DEMOCRACIES pple have the right to buy whatever they wanted and the quantity they want"which is called capitalism",and in other hand,in dictatorships the lacks of rights can be seen in economy,specifically in how pple can only buy what the govm'tsays,whenever the govm't says,and the amount the govm't says,which is called COMMUNISM.Cambodia's future-furthermore,in long term,it is preferable to have DEMOCRACY rather than fascist DICTATORSHIP"HS"because there is no developmental justification or evidence that shows dictatorship"HS"being unsuccessful of DEMOCRACY as the WEST.To summarize,both DEMOCRACY and DICTATORSHIP are different philosophies of govm't that have a big impact on every single human cell alive in a specific country,in other word pple can't escape it.

Oct 26, 2018 04:44 PM

    Reply to this comment

dictator Hun Sen who killed,burnt pple's houses,raped young girls,coup d'etat bloodshed,k-5 secrets massacre,NVC's puppet,unknown national map,unknown its country sized,imports illegal NVC's migrations,grab pple land or farmland,mafia govm't,fascist dictator,criminal conspiracy,serial killer,war criminal,support or financials terrorist,hired hit-man for business,vote fraud,irregularities,con-artists vote fraud,counterfeit,money laundering,lies,liars,cheater,criminal minds,enemy of pple,worst govm't corruption,low profile dictator,greedy power,far lelf radical,cannibal,inhuman,barbaric,evil,bloody-hand,bloodsucker,no shame,uneducator,no care to other,cheap blood,cheap talker,and all in one mindset"HS" :

What crimes did dictator Hun Sen and his family actually committed in the last 4 decades brutal? in one of the stories,fascist dictator family"Hun Sen" and his cronies had been committed ton of crimes for their greedy power.Since on January 7,1979 that far-left radical Hun Sen's group with its alliances 150,000 north.Hanoi commies foot soldiers invaded of Cambodia"war aggression,nvc's war annexing of Cambodia ,war looting,war territories plunder,pillaging,war criminal conspiracy,war crime against humanity and war crime to wipe out of Cambodian pple from the world map".Two both far-left radicals Pol Pot who supported by red China commies ideology and Hun Sen who supported by north.Hanoi commies leader"Ho Chi Minh's ideology"and both radicals had been committed atrocities on Khmer pple"killing fields in 1970-1979 and so on".In 1975 after long civil war ended and its liberated the whole country this far-left rebellion groups been an evacuated millions of pple in the cities through to the countryside"called the cities of ghost"and pro-radical arms men told pple to avoid the west bombing in the city and then u all can come back after everything is OK"pro-commies's psychos,lies liars ",but there were nothing happened at all.Day and night later widespread started to kill all kinds of Cambodian innocent pple across the country"exactly the samething copycat in red China revolution era",used pple as their slavery to work in the farms,levees,water reservoir,built the roads,canals,railroads from 14 to 17 hours a day under the hots sun,rainy,stormy by a little few pieces of rice bowl to eat,no medicine,no food,sick,no doctor,no market,no school,no vehicle,no communication,no travel around from place to place,lives just only one roof and all kind of animals too,, with everything were completely ruined and the whole society controlled by one fascist communist party ruling,the fascist communism restricted all kind of pple have had before,if found someone who dare to speak up or standoff"there would be kill or threw alive into crocodile ravenous dinner",and everybody can seen everywhere slaughterhouses that still remaining with sadness of memories across the country"killing fields in 1975-1979"nearly 3 millions pple perished.Those former fascist communist killers are still at large under dictator Hun Sen rogue govm't protecting and he who endorsed by north.Hanoi commies leader"nvc's puppet govm't".So,in 1975-1979 when the north Vietnam commies foot soldiers with fascist comrade Hun Sen invaded of Cambodia"Phnom Penh city"they still do exactly the same thing like in 1975-1979,they evacuated all pple in the city to the countryside again to avoid any kind of street fighter"insurgency",because Pol Pot's soldiers still at large to fighting back against the north Hanoi foot soldiers aggression.After north Hanoi liberal the Phnom Penh city"1979" and other main cities,or ports there were only NVC's commies foot soldiers represented in there and they didn't let any Cambodian pple come to live in,because war looting start to widespread across the country with hundreds of army trucks,boats and civilian trucks loaded all kinds of items victory through to north Vietnam all day and night looted almost 3 months and when they came back to Cambodia with fulled millions of landmines that they"NVC"laid down at western region to against its rival Khmerouge Pol Pot's soldiers"but actually NVC try to wipe out of Cambodians from the world map".That why fascist comrade Hun Sen didn't care about the Cambodian pple and the country,he just cared about illegal NVC's migrations flood into Cambodia with wide spread of land grabs across the country to welcome illegal NVC's migrations to live in.If,someone who criticize about illegal NVC's migrations coming here,there would be kill or arrest and Hun Sen himself ever never care or goes to look at the eastern borderline how NVC commie officials encroaching start from Ratanakiri through to Koh Kong province with use new faked map drawn"use new TM 1/50,000...is not use TM 1/100,000 that representing in the UN"so it likes Cambodia map lost half their country to NVC aggression"cool blood".It sometimes dictator Hun Sen's thug soldiers or NVC's pple widespread to crabbed pple's land or farmland or demolished their houses to the ground zero or destroyed their farms with sprayed of chemical to destroyed all their crops with arrest or toss them into prison"ownership face jail...but thuggish are free or promotion to high top levels"no one held accountable.Dictator Hun Sen's psychos is...if someone do a good cause to the country or pple there is no place to work with them at all,or would face dead threat or kick u out at anytime...if someone do a dirty job for them...that person will be promote to a high level job or any luxury items as whatever they want"mafia govm't system/criminal conspiracy".Some times when dictator Hun Sen knew some foreign firm try to invest or build something,there green light will be alert to his best crooks to prepare the large space for them and do all kind of dirties job,it doesn't matter legally or illegally,bad or good"50/50 profitable",because fascist dictator controls everything in his own hands without anyone else above him.Look at the dictator family's criminal conspiracy and business criminal conspiracy empire Inc,most of their children through to grandchildren became a tycoon"millionaire"include their child who just born.Cambodia or its natural resources is not belong for every Cambodian pple to deserve it...but Cambodia is only belonged to one-man-rule and one-man-lead and the horrible man who killed and burnt Cambodian's houses since 1970 to present and the horrible man whoever never face a justice since the first day he committed crime.

Oct 25, 2018 06:26 PM

    Reply to this comment

Chinese commie govm't interfering its puppet govm't affairs...as 2nd repeat the killing fields again.... :

The Beijing quick sent their senior interior minister Mr.Wang Yee to greeting its puppet govm't who just won holy unofficial election,unofficial govm't on July 29,2018"massive irregularities".Comrade Yee declared himself with displeased and opposed to any foreign countries who criticizing about its puppet govm't unofficial election"this unofficial election is only Chinese observers with 1,000% guaranteed for HS".In khmer's history books for centuries or thousands years ago between relationship with Cambodia/China so influenced during Sihanouk's era through to Pol Pot"killing fields 1975-1979",and last leftist radical Hun Sen today.There is the first time that made all Cambodian pple inside and around the world surprised to what comrade Yee has been claimed himself that China commies govm't interfering its puppet govm't affairs with displeased and opposed to any foreign countries who criticized about its puppet govm't unofficial election"only China national interest".We the Cambodian pple wants comrade Yee get back to read more about the United Nations charters 1(2,3)5(4,5)-no country has right to interfere in other countries internal affairs"read charter of the UN,we the pple of the United Nations determined,to save succeeding generations from scourge of war,which twice in our lifetime has through untold sorrow to mankind,and to refrain faith in fundamental human rights,in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and nations large and small,and establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from that treaties and other sources of international law can be maintained and to promote social program and better standard s of life in larger freedom.The UN's charter 1 to 4 purposes and principles,Article 2(1)-(5) the organization and its members,in pursuit of the purpose stated in Article 1,shall act accordance with following principles.1-the organization is based on the principle of the sovereign equality of all members,2-All members,in order to ensure to all of them the rights resulting from membership,shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present charter,3-All members shall settle, their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security,and justice,are not endangered,4-All members shall refrain in their international relations from the treat or use of force against the territorial integrity of political independence of any state,or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations,5-All members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present charter and shall refrain from giving assistance to any state against which the United nations is taking preventive or enforcement action.Comrade Yee don't takes Cambodia-Cambodian pple as your next 2nd killing fields once again"enough is enough"let all Cambodian pple be free country...be free society...real pure democracy...freedom..liberty and peace Mr.Yee.

Aug 08, 2018 02:20 PM

    Reply to this comment

China commie govm't interfering its puppet govm't affairs... :

2018 Cambodia Holy Unofficial Election News-The international community called dictator Hun Sen's CCP rogue govm't as a faked election...unofficial govm't,despite the international community and the superpowers messuring on sanctions to against the 4 decades oppressive ruled.Cambodian Communist Party"CCP"led by dictator Hun Sen declared election winner to overall 16 smalls opposition parties who just created in 2 or 3 months before the national election coming"on July 29,2018",despite less than 32.1% popular voter went out to casting their ballots,but dictator Hun Sen's national election committee"NEC/Sik BunHok" con-artist vote fraud baseless claimed a big bowl to 80% voters cast at the polling stations by without many observers represented at every poll stations,it just only have dictator's con-artists vote fraud take care of the rest"unofficial election/100% faked....yeeeehaaaar".With those small opposition parties were liberal created and financial supported by dictator Hun Sen's criminal mind to prove to the international community and the west to keep continue aid or support to dictator Hun Sen in power,and this process undoubtedly lacks legitimacy a such we don't recognized it says rivals.How this 67s ailing dictator can survived in every terms of election,despite lowest voter or less supporter"shame on him",no secret reveal at all,because dictator controlling everything and feared this election would be lose to the opposition party top contender"CNRP",that why he has to abolished them before election coming,with arrested their leader Mr.Ken Sokha put into jailed,other exiled and probated other 118 their CNRP members out of political business for 5 years,included dozens CNRP political members still remain in jailed by without a parole or hearing.Cambodia's leftist radical Hun Sen who won unofficial election on July 29,2018,despite a few small political parties unparticipated this election,because it calls bullies election or unofficial govm't by without international community and the west unrecognized"outlaw govm't/face world sanctions",but there have only one China commie govm't who always endorsed and supported this notorious murder since 1970-1979 and present"far left-radical group",to coverup the war criminal conspiracy and war crime against humanity"killing fields era"with 3 millions perished.See what was happened in recent day during a Chinese foreign interior minister Mr. Wang Yee first visited Phnom Penh govm't officials commented in FB or social media via and warned to any foreign countries who criticized about dictator Hun Sen must stay away from its puppet govm't"china's national interest"or face serious consequences...its said.Now,let us talk back during unofficial election with dictator Hun Sen's main 17 rivals disadvantage the election alleging massive irregularities in a process critics decreed as a farce propping up dictatorship.Let's back to 2013 election the dictatorship 100% lost election to his opposition top contender"CNRP",first claimed CNRP won 63 seats and CCP won 60 seats in among 123 parliament seats,hour later its claimed CCP won 68 seats and opposition party CNRP won to 55 seats"fiasco/coup d'etat again".See an example in general election last year"districts/communes"the first round that made opposition party"CNRP" gained 488 to 500 districts/communes in among 1,500 with more than 6,000 leaderships represent cross the country,that why caused dictator Hun Sen fascist commie govm't disappointed by his pundit govm't officials poor performance in every sector levels"ccp members only served for the party...highly corruption...not serve for the pple",so made the dictatorship gotten a secreted plan from A to B to abolished the opposition top contender"CNRP" before national election approaching.Let's look back the history more about dictator Hun Sen's criminal election recorded since the first day on January 7,1979 after former khmer vietminh radical Hun Sen with its 150,000 n.vietnamese commies foot soldiers invaded of Cambodia"war aggression,war territory plunder/viet annexing of Cambodia,war looting,pillage,war criminal conspiracy,war crime against humanity,war violation the UN chapter,broke up international rule of law,and war to wipe out Cambodians from the world map".Hun Sen's former comrade pm Pen Sovann who rejected a n/vietnam high commander Le Duc Tho to let 5,000 N.vietnamrization to fill out Cambodian in every 24 provinces,cities and sent hundreds of thousands all Cambodian pple who survived from the killing fields in 1975-1979 to clear millions of landmines who laid down by north.vietnam invader with killed thousands of pple and thousands wounded and missing ever never returned home.1985 after pm Pen Sovann rejected the n.vietnam commie top commander Le Duc Tho and days later Hun Sen would replaced pm Pen Sovann by Le Duc Tho's ordered and sentenced pm Pen Sovann more than 10 years in Hanoi's secret cell.In 1993 after the UNTAC sent 20,000 peacekeeper forces to restored the peace of Cambodia with poured $2 billion govm't aided and established a rewrite new constitution laws by the west helped and setup a new democracy and a new pm election,there is only 2 parties...one is FUNCPEC party led by prince Norodom Ranarith and CCP led by Hun Sen"Hun Sen VS Ranarith",and the majority of voters favored to Ranarith to defeated dictator Hun Sen out of power,but Hun Sen refused to step down or resign and then Hun Sen claimed him as a two heads pm at the same time"weird country 2 heads pm".In 1997 dictator Hun Sen made a coup d'etat bloodshed to overthrew Ranarith and executed hundreds of FUNCPEC govm't officials with hundreds wounded and missing"no one held for accountable"+more foreigns/domestic journalists/environmentalists/politicians,and thousands land evictions had been executed with 777,000 land grabbed evictions has been dislocated or fled the country for security concerned"no one held for accountable".In 1997 4 grenades attacked killed dozens opposition members and non-violence peaceful garment factory workers protester to demanded the minimum wage with dozens wounded"no one held for accountable".In 2012 massacred at diamond island bridge stamped killed nearly 400 pple with 400 wounded"no one held for accountable".In 2013 election bloodshed killed dozens pple like opposition members,worker non-violence protesters to demanded the minimum wage"no one held for accountable".And how this notorious murder"HS"still walks away from criminal justice system without any world leaders or superpowers to bring this horrible crime to justice,and otherwise how he can proves to the world that he still can win pm by less voter and how.

Aug 07, 2018 05:22 PM

    Reply to this comment

The international community,the world superpowers to impose sanctions on dictator Hun Sen and high top officials and high ranking military dictatorships :

The international community,and the west declares sanctions against dictator Hun Sen regime as a threat to the international security is the first step in starting in the worst sanctions program.The same process has been followed with countries such as Iran,n.Korea,and Syria,the sanctions officials said,the west said the order target people whose sanctions undermined DEMOCRATIC processes or institution,had committed acts of violence,abolished political dissent atrocities,grab people's land,or abuse of human rights,were involved in prohibiting or penalizing freedom of expression or were govm't officials involved in public corruption.In the last four decades by iron-fist-rule"HS"dictator Hun Sen's pundits officials past and present who violated the human rights of Cambodian pple who just survived from the killing fields"in 1975-1979 and present"and engage in acts of public corruption,massacre,criminal minds,mass destruction,abolished opponent parties,jailed their leaders,atrocities,on its pple will not be welcome here,and the international community with the world superpowers now have the tolls to block their assets and they use of the west financial systems"hidden their assets"the whole world and international community are deeply concerned by longest rule"HS"fascist commie govm't's efforts to escalate intimidation of its political opponents"abolished CNRP's officials opposition party and robbed their 55 seats parliament as theirs".The Hun Sen rogue govm't shouldn't ignore the problems can be solve by criminalizing dissent,the west added the list"blacklists criminal world most wanted" of sanctioned individuals includes many high top ranking military dictatorships to high top level of govm't officials with also"dictator Hun Sen".The individuals would have their property and interests in the west block or frozen and would be denied entry into the U.S and EU.The U.S/EU citizens and permanent resident would be prohibited from doing business with them"no import or export".The U.S and EU wanted Hun Sen govm't to release all political prisoners including CNRP's leader Kem Sokha as soon as possible.These efforts reflect a lack of a seriousness on the part of Hun Sen regime to deal with the grave situation its faces.The west officials told reporters in the conference called that executive order did not target the Cambodian pple or economy and stressed that upcoming legislative should be held without intimidation of the govm't's opponents"CNRP".Most Khmer scholars and independent source said;the sanctions were a problem for a corrupt elite in Hun Sen's pundits govm't,but not ordinary Cambodians"it is not a problem with Cambodia or Cambodians...it's a problem for the corrupt ones,it doesn't affect we Cambodians".The international community and superpower will not stand by silently as the dictator Hun Sen pundits govm't of Cambodia robs,abuses,violence,criminal minds,arrests,kills or imprison pple of their fundamental democratic rights.The measures including freezing assets of the high ranking officials and banning travel abroad.This action were"response to the dictator Hun Sen rogue govm't abolishing its opposition political top contender"CNRP" with overruled the country's led congress and arrested their leader put into jailed.

Jun 24, 2018 01:01 PM

    Reply to this comment

Dictator votes rigging,vote irregularities,con-artists vote fraud,buys vote,force or treat pple to vote for him,telling pple no use fake inker fingerprint or face treason,and he orders to check all pple's fingerprint if someone no vote would face jail,or label them as enemy,or have no right to work somewhere else...killing fields copycat still alive today... :

Proofs of dictator Hun Sen violating the national constitution law and broken the rule of law before national election coming on July 29,2018,buys elections"factories workers"astonishing document show evidence of"neutralizing"of voters,warned or forcing all pple get out to vote for him or face a serious consequences ahead.Millions paid for systematic rigging and smuggling of blood illegal logging and mining trafficking ensure tyrant 67s,clings to power.Chinese/n.Vietnamese rogue govm'ts helping with ballot rigging and voter intimidation.Damning top-secret intelligence document that expose dictator cronies"HS's NEC" plans to rig the forthcoming this election in Cambodia and would crush all his small political parties rival who created and supported from Hun Sen's CCP govm't.The dossier reveals in astonishing detail how 67s ailing dictator is plotting to steal millions of voters with massive and systematic ballot rigging combined with widespread intimidation by party thugs.Dictator tactics,along with detail of massive funding from some sources like the Japan's govm't aided"$90 millions" and China's govm't aided around"$200 millions"use in the named of social infrastructure"bakers",are disclosed in highly confidential papers written for his closest aides.They were obtained from intelligence sources who worked closest to dictator Hun Sen with risk their lives to expose the covert campaign to keep 67s ailing dictator and his brutal deadly-hit-squads in power.The document explain how:unfavourable voting outcome"for the ruling Cambodia Communist Party"CCP"will be countered for fee $290 millions from Japan and China companies that has been helping the dictator for decades.They also show how dictator Hun Sen's desperate bid to retain power in the nation he has ravage during 4 decades of repressive misrule is being aided by the Chinese govm't,fellow dictator and secretive mining firms.Ominously,the leaked papers reveal the rigging election,including buying voters across the country by using foreign aides or fun for his own personal election coming"saying the use of absolute neutralization of the enemy---is recommended when necessary.Ngo's observers who keep eyes closely in this election campaigner against bloodsucker corruption,said.This confirm our worst fears about DEMOCRACY being prostituted in Cambodia.This raised eyebrows concern about 10 Asian original member states and the EU or the west cannot turn blind eye to such abuses when the DEMOCRACY is being destroyed and the opposition muted in such a manner.The document,prepared for the head of Cambodia's highly feared central intelligence organization"head by dictator Hun Sen's sons Hun Maneth and Hun Manith"and the joint operation command"JOC",that body that oversees state security,contain a number of alarming disclosed.China/Japan firms, is being donated in millions dollars vote project to manipulate voter registration buys votes,counter"unfavourable"results and"neutralise"opposition votes.The Chinese and Hun Sen's rogue govm't is helping with ballot rigging,advising on voter intimidation,and providing jamming equipment to silence independent radio stations.Already thousands youths,has been recruited and trained by Hun Sen's son Hun Many+100,000 arm men deploys to every polling stations+in armed militia to"stem resistance"with other arms personal under giving training and mass"orientation"to be ready before polling.Funding for the covert campaign is coming from controversial illegal logging and illegal mining companies.Japan govm't aid are being directed toward dictator Hun Sen's CCP govm't to providing independent election monitors"drum up support for poll credibility before,during and after elections.The secretive dialogues was passed the dossier by Hun Sen's secret intelligence figures frustrated with the barbarity rigid discipline of Hun Sen's Maoist-enfluenced regime.There are a lots of us who hate the way things are done by the old-red-guards.The previous poll in recent day was held an appalling of poverty with frugal economic downturn caused by the second-worst case of world economic SANCTIONS to against the fascist dictator regime"hyper-inflation history",peaking at 1,000% face empty business,face national budget,social instability,face highly unemployment,face bankruptcy,face school children drop off---but dictator Hun Sen always happily with the world sanctions not worry about Cambodian pple suffers,he always pissed off,laughter or looks down to everybody who criticized or disliked or disloyal to him and dictator Hun Sen's NEC con-artists vote fraud who plays a role before election day coming,visiting to countryside to make sure all pple have to vote or support dictator to another term.

Jun 06, 2018 04:47 PM

    Reply to this comment

Dictator Hun Sen face world sanctions deliver financial blow to bogeyman Hun Sen's CCP regime... :

Cambodia-Sanctions bogeyman Hun Sen's Cambodia communist Party"CCP"will hurt the most fascist dictator regime"HS"ever never has in Khmer history.The nature of a dictatorship that the dictatorship never goes hungry"but people hurt by one-man-rule and uprising".This has proven true for countless dictator over thousands of years.Yes,they limit the administration actions and resources,but the dictator govm't would face many serious consequences ahead"instability"and lead to catastrophic.And dictator himself will welcome to sanctions rather negotiate with,these people are poorer but"not him".They can't deal with tyrannical govm't because they're too busy worry about their own livelihood.Who's going to lead an uprising when their struggling for money to feed their kids?,sanctions also cripple economics that would have otherwise done fine.See Yugoslavia for example,the west isolated them during Bosnia civil war bans on air travel,investment,trade while the average Yugoslavian suffers from hyperinflation,high unemployment rates,,and financial crisis,the well-connected are exploiting the black market.Dictatorship collapse when the public opens its eyes.Sanctions act as an escape goat,if any going wrong,it's bogeyman Hun Sen CCP govm't's fault,are u poor?do u all hungry?are u all unemployment?,do u all need money to feed your children?,do u need dictator or democracy"or u all want to live free or die by fascist dictator regime?or are u all be ready to change now?,BLAME all to bogeyman Hun Sen rogue govm't responsible all these causes"sanctions".It's because the dictator regime with impose harsh sanctions on u pple"not him".To collapse a tyrannical regime,u need the populace wide awake.They need to see the folly of centralized planning.They need to be aware how great life is in economic free nations.Cambodian ppple will change when the pple have had enough ,it'll all come crumbling down when they see the wealth of free markets-and decide that's what they want for their children.As a result of recent years actions,all assets of dictators subject to the west jurisdiction are frozen,and the west prohibited from dealing with dictators.Recent day's illegitimate elections confirm that bogeyman Hun Sen is a dictator who disregards the will of the Cambodian pple"CNRP supporters".Under 39+years brutal rule,the Hun Sen's CCP rogue govm't has deliberately and repeatedly abuse the rights of citizens through the use of deadly squads and violence against its own top political contender"CNRP" before national election upcoming,stirs up politic turmoil,repression,illegally destroyed opposition party,and criminalized of demonstrations.At his direction,the regime's security forces have systematically repressed and criminalized opposition party through arbitrary detention,using military to threaten pple,or prosecution of civilian,and the excessive use of his personal bodyguards to against demonstrators.Any member of the opposition or critic of the regime risks being detained,imprisoned,assaulted,tortured,and assassinated,.In addition to committing widespread human rights abuses,Hun Sen's CCP regime has mismanaged the economy and engaged in systemic corruption and violence.

May 15, 2018 03:05 PM

    Reply to this comment

wish Mr.Hun and Mr.Sam find a peaceful together for the country... :

North Korean and south Korean will be reunited as one Korea country in the first era of junior Kim J.Un and Mr.Moon of s.Korea pm,there would be great feeling for all Korean people and moving their country forward to be prosperity and peace"Mr.Kim J.Un and Mr.Moon are the champion of peace for this new millennium".In 2017,Burma or Myanmar dictatorship ruler had abandoned its fascist regime for decades and let the Myanmar people to vote to chosen their own leader in the name of democracy and fair voted to all political parties by without fear or bloodshed.The loser were happier be fair loser and the winner were happier be fair winner,but the opposition party leader said;no loser or no winner,we all are Myanmar people loser and winner together.Now,look back at the old aging Mr.Hun Sen who was the one longest ruler in Southeast Asian hemisphere.So,hopefully Mr.Hun Sen will be make a surprises to all Khmer people in coming 2018 with left his all personal issues behind and cool down all politic dramas in the past and get back to the timetable to setup a peaceful dialogue someplace with opposition party"CNRP"and start set time an election in 2018s as a plan.Both parties must join study together with all political issues,economic projects that could be resumed without international imposed on Mr.Hun Sen's govm't that demolished CNRP and violated the Cambodia national constitution laws and the violating the rule of law.The study is to set in motion the programmes that are not subject to sanctions while exploring what the two parties could do when the sanctions are lifted in the future.Mr.Hun Sen's govm't must very calculated and be careful if the world leaders or international community has lead a global effort to impose ever strict sanctions on Mr.Hun Sen govm't.We're reminding to Mr.Hun Sen govm't have to take a serious problem with CNRP leader as a necessary,because the world with superpowers would maintain a"pressure campaign"of harsh sanctions on impoverished Mr.Hun Sen govm't until Mr.Hun Sen release all politicians,especially CNRP's members with including their leader were still in prison and exiled.The two parties must reaffirmed the goal of complete dialogue around timetable before national election coming.The CNRP had a"comprehensive road map"that it was sharing with Mr.Hun Sen govm't.Surprise!!!!!Mr.Hun Sen and u can do it without loser or winner,but we all loser and winner together"save your last face Mr.Hun".

Apr 30, 2018 12:29 PM

    Reply to this comment

Democracy is better than dictatorship=commies :

Why did HunSen's Cambodian Communist Party"CCP"like to treated other top political contender of Cambodian National Rescue Party"CNRP"before national election coming on July 29,2018?,because the ailing aged dictator Hun Sen's CCP lost huge khmer people supporters at 37.3% in recent polls with 60.1% supported toward opposition party,"CNRP"with +-2.% undecided"the majority of age between 25 to 55s old wants to change a new face/a new leadership"and want Cambodia return to a real democratic state,freedom,liberty and peace.But,the 39+years dictator Hun Sen regime hard to find a peace or let other parties to share the power"rule for life".Otherwise,how where the ailing old age dictator Hun Sen can makes a peaceful place to live together or share the power in this world?,the most peaceful place in this world is where u can have time to yourself/family,neighbor,friend and or be with CNRP leaderships to solve all those political issues rather voodoo attacking each other in the FB or any social media"sit around the table for dialogue"and leave all your personal issues behind,selfies,stop ruthless behavior,stop hate each other,change new direction,share power all seat political parties,respect each other and concentrate on national interest first.The other reason is that we've to get along with each other to survive,again,we're not the only one species like this-bees has to get along with each other too"why not us human?".But,u combine our modular with our need to get along and u get culture.Or a system in which individuals of the species can be born into any huge of variety of cultures,non of which the organism can predict before its born,and the poor organism has to develop of big brain of a certain kind just to figure out what the f**uc**k is going on and how it has to act to survive in its particular environment"stop act bad behavior to other".Combine this with two other factors LANGUAGE,which was probably an evolutionary accident"whao,get a load of this Mr.HS",and which creates many complications,and lack of bodily defenses like FUR and CLAWS-u have got something more or less resembling a human being.It's desperate to get along with each other under predictable circumstances that make us invent idea pluming and freeway systems and astrophysics.We've to f**uck**ing cooperate with each other to survive the element and each other and some turn a large portion of our efforts toward smartness"stop mind-boggling Mr.HS".We don't have Fur and we get cold peeing outside,so we invent pluming to get we warmup.We don't have CLAWS,so we invent arrows and guns to survive or protect ourselves"do understand Mr.HS?".We need to keep in contact with each other ,so we invent freeways,bridges,contractions,so we can zip around meeting each other in various places"why u guy takings too long in a short cut way".Mr.HS...we might need astrophysics to keep our country forward to avoid catastrophic,and we've to figure out how the f**uc**k to get along with each other,so we invent LAWS and PHYLOSOPHY,and literature,and Justice,and COMMERCIAL and whole a bunch of other stuff.We do all this smart shit to survive,not because of God loves smartass.Roses don't act all that smart,but there's nothing to indicate God doesn't love them.We're smart because it's complicated being modular and social norm and defenseless and chatty.U need a big brain just to deal with all the f**uck**ing possibilities,which is exactly what our brains are design to do"wide open mind/heart Mr.HS".Being smart doesn't make us human-being human made us smart,Mr.HS.Am so fired up about this right now,because no one ever get through to this govm't officials.U see in politics,where just because u disagree with some they'll agree,curse,harassment,and scream at u ,neither of u needs to be wrong"intelligent pple can be disagree".They"HS CCP"continue to aggressive go through life being complete ass***holes.They find happiness in bringing u down to their knee"level",u may be more successful,but instead of working to get your level,they're going to annoy the crap out of u to bring u down to theirs"drive us crazy",we should avoid this kind of pple like this.Honesty, the Cambodian would be a better place without them.But,i do believe we need all types of pple in this world,and i believe that success comes in all shapes and sizes"what u think Mr.HS?.

Apr 13, 2018 02:17 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

អរគុណលោកច័ន្ទបុត្រ ដែលខំប្រឹងយកព័ត៌មានដែលមានគុណភាព មិនសូវមានគីមីមកជូនប្រជាពលរដ្ឋបរិភោគដោយមិនខ្លាចការនឿយហត់។ តើមានកូនខ្មែរប៉ុន្មាននាក់ទៀតដែលមានគំនិតស្នេហាជាតិដោយបណ្ឌិតកែមឡី និងរូបលោក ឬបណ្ឌិតផ្សេងទៀតគ្រាន់តែជាបណ្ឌិតរត់។​

Mar 21, 2018 07:09 AM

    Reply to this comment

H.Pao to fugitive HunCent :

Don' try this at home "Cambodia"all dictators are EVIL=commies that why i told everybody for a long-long time ago.Most dictators probably did not strait out as inherently evil people,but the more power one,obtain the more corrupt and evil one gets in order to retain that power.This is true for dictator who resort to fear,violence and intimidation to keep themselves in power despite poor leadership.A dictator HunSen who refused to share the power in his domain is someone to be extremely afraid of.In this modern day it has been proven time and again.That democracy is the policies that is the best ingredient for a successful nation,having someone with complete control is a constant receipt for disaster and should be avoided at all costs"evil HunSen unwillingness to shares the power is dangerous to the people and country".

Mar 12, 2018 05:59 PM

    Reply to this comment

dictator Hun Sen getting drunk off rip MARULA fruits...parasite virus :

The following infamous strongman"HS" might have all come from different corners of the world,but the all displayed several of the same psychopathic,narcissism,lack on compassion,and even sadism.Lawless man HunSen delusions of grander are legendary "by NVC/CC "in last year"2017" a rogue govm't newspaper claimed NVC's pm had personally given him two awards ,including the title "admiral 10,000s of friendship award and great strongman after Jay Jetha II novel"the real title that NVC pm has bestowed on pple who aren't unfit pm.But unfortunately,his ego is more than matched by his paranoid.Comrade HunSen subject live in a state of constant fear pple are arrested,jailed,false accused,threaten,frightening pple,with a feed alive pple into ravenous crocodile dinner.The even sets up serial killer or call"3rd blood-hand man",recruited crooks,thieves to terrifying pple,he hopping to"smoke out"exiled political dissents.A recent attemped to oust his great opposition leader in jailed and abolished them all to avoid before national election coming ahead and forced those opposition parliament members to join to other small parties who have not anyone represent in parliament seat at all"shame on him/be criminal charge".The tiny,resource-in rich nation of s.east asia hemisphere is home to the Asia continent longest-serving dictator"HS".Despite the infrastructure is insufficient,and most of the country desperately poor citizens have no access clean water,hospital,lack school buildings,lack telecommunications through to countryside,lack social services,left school children behind bared,widespread land grabbing across around corners of the country,highly illegal logging+ natural resources everywhere have had been destroyed by one-man-rule,highly corruption everywhere,highly crimes,despotism,highly arresting and jailing to opposition party leader and members who didn't to join dictatorship ruling will face a serious consequences before election is approaching.Dictator's politic motivation is on high alerts"HS"try to arrest its top political contender"CNRP"and keep this CNRP top contender out of business before national election coming,because dictator fears very much to losing his power in 2018"The dictator's CCP are endemic,chaotic,with democracy is such a joke that HunSen claimd to have coup in1993 election with 34% of the vote,millions Cambodian said his reign was compared to that Pol Pot's regime was still alive today.Human rights watch's page on Cambodian under 39+years ruler is full of unnerving tales of foreign illegal businessmen inside the rogue govm't and violently abused for years.The worst horrible man"HS" who always said to promises this or that for million times"but...nothing"he broken all those promised to the pple or sworn to behead or body limp would be cutoff or resign from the power if he cannot stop to all those thing"shame on him/fiasco".

Jan 21, 2018 12:24 PM

    Reply to this comment

karma Hun Sen VS Hun Sen cursing :

Supreme leader Hun Sen abolished Cambodian National Rescue Party"CNRP",because the Hun Sen's CCP"Cambodia Communist party"fear lost national election coming in 2018,and he was unexpected to win over his top political contender"CNRP",and fears Khmer pple will charge him as a manslaughter,that why he has no choices beside committed political suicide mission"stupid foolished".

Nov 17, 2017 10:28 AM

    Reply to this comment

How Cambodian to get out of poverty? :

How poor country"Cambodia," can development?there is only one way poor countries economies develop with economies freedom,that is the freedom to invest,setup business,contract trade and enforce contracts between private parties and not fear the govm't corruption and regulation designed to drive pple out of business,is paramount to the development of any nation.Since 1776 when Adam Smith published the wealth nation,he studied what causes some nations/economies to develop and others to remain poor/stagnate and he found some keys aspects.I-specialization education,out sourcing,labor allocation and etc.II-sound money" low inflation,exchange rates,no exchange controls",III-investment"low taxes on capital,so that money can be saved and productive investment can be done,IV-free enterprise and free trade so that a nation can do businesses,import what is needed and export what it is the best at producing,V-rule of law and peace"crime,corruption,instability and war are bad for business",Smith lesson remain valid even today ,in fact all of rich countries"except oil importers and etc,got rich by working on the same 5 points above while no country took more than a generation to get out of poverty after embracing those ideas,so this is 100% tried and true method of getting Cambodian out of poverty.Today we also acknowledge the important of having institutions of good quality,institutions are the"what/how"of the story,how are u going to maintain the rule of law? with a professional police enforce and justice systems or chaotic.The 5 aspects above are the"what",what the Cambodian govm't need to do and be.Do u allow pple to setup businesses? or the entrepreneurs have to get inline to ask permission and kiss the hands of the govm't?.

Oct 07, 2017 02:48 PM

    Reply to this comment

Sam ពី Siem Reap :

Amazing and respecting letter. I love this letter, I wish all Cambodian able to see and read.

Jul 07, 2017 12:31 AM

    Reply to this comment

Kem Ley ពី California, USA :

All Khmer people knew who kill Dr. Kem Ley. And we will not negotiate with these persons, we will prosecute these persons when we have independent court system and when we control the government in 2018.

Jun 28, 2017 08:56 PM

    Reply to this comment

យុវជនជាយដែន ពី ប៉ោយប៉ែត :

សូមគោរពលោកពូ​ ច័ន្ទបុត្រ ពីចំងាយ
ខ្ញុំបាតបានស្តាប់ និង អានអត្ថបទរបស់លោកពូដែលបានសរសេរ ធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួន ដោយអាឡោះអាល័យលោកបណ្ឌិតជាពន់ពេក។

Jun 27, 2017 06:07 AM

    Reply to this comment

Nith ពី Phnom Penh :

A very meaningful letter. I'm sure that Mr Kem Lei will be very happy to read. And I'm sure that he won't have any surprise especially with all the new strategies that CPP use in order to eliminate CNRP. Thank you for all the true words Mr Chan Both.

Jun 25, 2017 02:10 AM

    Reply to this comment

Khmer Melbourne ពី VIC :

Dear All Khmer,

As a Khmer living in Melbourne, Australia I, and many other Khmer living here we always remember, love and value and respect and fight in peaceful ways to find justice for our hero Kem Ley and his family.

We also remember, love and value and respect and fight in peaceful ways to find justice for many other who were killed brutally and have been detained illegally under the so-called CPP.

Nearly all Khmer living at Melbourne will take part in Kem Ley one year anniversary at Khmer Melbourne temple.

Kem Ley's :

Bravery.

Sacrifice.

His last words such as wipe your tears and continue your journey.

Million of Cambodians both from oversea and at home we all always remember Kem Ley 's bravery, Kem Ley's sacrifice, and his last words in our heart and in many Cambodian younger generation to come.

Live in peace my hero Kem Ley.

Khmer Melbourne.

Jun 24, 2017 08:58 PM

    Reply to this comment

Kem Ley ពី California, USA :

I wish I have join with all Khmer Australian for Kem Ley's assassination one year anniversary if I know two months ahead. Anyways, we are continuing fight for justice for Kem Ley's family and for all Khmer people inside the country. We always remember him (Dr. Kem Ley) as a our fallen hero.

Jun 28, 2017 08:45 PM

Bun Han Chan ពី BrunswickBrunswick :

Thank you Kem Ley
Thank you ChanBoth.

BunHan

Jun 24, 2017 10:41 AM

    Reply to this comment

ថាវរី ពី ឆ្ងាយពីសត្វតិរិច្ឆាន :

ខ្មែរខ្ញុំខ្មែរគេនៅតែស្រក់ទឹកភ្នែកស្ដាយស្រណោះលោកបណ្ឌិត
ខ្មែរមិនបានបំភ្លេចនូវវាចាបណ្ដាំរបស់បណ្ដិតទេ
លោកជនចន្ទ័បុត្រសូមលោកថែររក្សាខ្លួនផង

Jun 24, 2017 10:11 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

He has paid the price for FREEDOM for all CAMBODIAN. We are Cambodian claim this price very day till WE GET IT !

Jun 24, 2017 09:39 AM

    Reply to this comment

ត្រឡប់​ទៅ​អត្ថបទ​វិញ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល