លោក ហ៊ុន សែន ថ្លែងការណ៍​ក្នុង​មហា​សន្និបាទ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ កាល​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៩ កញ្ញា ​២០១៨។

លោក ហ៊ុន សែន ចូលរួម​គោរព​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​អតីត​មេដឹកនាំ​វៀតណាម លោក ឡេ ឌឹកអាញ់

មេដឹកនាំ​របប​ក្រុងភ្នំពេញ លោក ហ៊ុន សែន ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ ទៅ​ចូលរួម​គោរព​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​អតីត​មេដឹកនាំ​វៀតណាម លោក ឡេ ឌឹកអាញ់ (Le Duc Anh ) នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩​។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល