តំណាង​ពលរដ្ឋ​បុរីកីឡា លោកស្រី ស ស៊ន ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧។

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ទុក​ពេល​ឲ្យ​អ្នក​បុរី​កីឡា ១សប្ដាហ៍ ទៅ​ជួប​ពិភាក្សា​រឿង​សំណង

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ទុក​ពេល​១​សប្ដាហ៍​ ឲ្យ​អ្នក​បុរី​កីឡា​១៤​គ្រួសារ ​ដែល​រស់​នៅ​ក្នុង​អគារ​ចាស់ ដើម្បី​ទៅ​ជួប​មន្ត្រី​រដ្ឋបាល​សាលា​ក្រុង ពិភាក្សា​គ្នា​អំពី​រឿង​សំណង​ ជា​ថ្នូរ​នឹង​ការ​ចាកចេញ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល