លោក គង់ សំអុន មេធាវី​ការពារ​ក្ដី​ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន ក្នុង​សវនាការ ថ្ងៃ​ទី ២២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១។

ក្រុម​មេធាវី​ការពារ​ក្ដី​ឲ្យ​លោក ខៀវ សំផន គ្រោង​ប្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​ជំទាស់​សាលក្រម​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង

សហ​មេធាវី​ជាតិ​ការពារ​ក្តី​ឲ្យ​លោក ខៀវ សំផន ថា គ្រោង​ប្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​ជំទាស់​សាលក្រម​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង នៅ​ពេល​ឆាប់ៗ ខាង​មុខ។ លោក គង់ សំអុន ប្រាប់​អាស៊ី​សេរី នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​មេសា​ថា ដោយសារ​សំណុំរឿង​នេះ​ស្មុគស្មាញ ក្រុម​លោក​ត្រូវ​ការ​ពេលវេលា​បន្ថែម​ទៀត ដើម្បី​រៀបចំ​បណ្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​នោះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល