វប្បធម៌

ទិដ្ឋភាព​ថ្ម​ធម្មជាតិ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ថា ជនជាតិ​វៀតណាម​លួច​គាស់​កកាយ​យក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។

ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ព្នង​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​ ស្នើ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​រក្សា​ថ្ម​បុរាណ​ មាន​អាយុកាល​រាប់ពាន់​ឆ្នាំ

ក្រុម​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ព្នង​ ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​ អំពាវនាវ​ដល់​អាជ្ញាធរ​ជំនាញ ឱ្យ​អភិរក្ស​ថ្ម​បុរាណ​ មាន​អាយុកាល​រាប់ពាន់​ឆ្នាំ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ជឿ​ថា ស័ក្ដិសិទ្ធិ និង​ជា​វត្ថុបុរាណ​ធម្មជាតិ​មាន​តម្លៃ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់

គេហទំព័រ​ទាំងមូល