មតិ​ទាំង​អស់​សម្រាប់​អត្ថបទ៖ បទ​វិភាគ៖ តើ​កម្ពុជា​ដែល​គ្មាន​ការ​ដឹកនាំ​របស់​លោក ហ៊ុន សែន នឹង​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា?

បញ្ចូលមតិរបស់អ្នកដោយបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមជាអក្សរសុទ្ធ។ មតិនឹងត្រូវសម្រេចដោយអ្នកសម្របសម្រួល និងអាចពិនិត្យកែប្រែឲ្យស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី។ មតិនឹងមិនអាចមើលឃើញភ្លាមៗទេ។ វិទ្យុអាស៊ីសេរី មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃមតិដែលបានចុះផ្សាយឡើយ។ សូមគោរពមតិរបស់អ្នកដទៃ ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពិត។New China,n.Vietnamization,new exploit natural resources,new territory expansion,new neo-colony,new expansion population,try to tear down Cambodia apart and wnat to wipe out Cambodian from the world map... :

Fact is the fact between red China,north Hanoi commies and Khmer Rouge allies related in killing fields that caused more than 2 millions khmer innocent pple perished"no anyone of them responsible or bring to justice".In 1975-1979 after the Phnom Penh city fell into two fascist communist radical group fighters,there are called;one Khmer rouge radical group fighter who supported by China communist govm't and other Khmer rouge Vietminh radical group fighter who supported by north Hanoi communist regime.Both of them sometime friend or foe and often clashed each other during topple Lon Nol's govm't"Khmer republic regime in 1970-1975".After both fascist commies radical groups took over Cambodia,there are only a few communist blocked foreign diplomats represented in Phnom Penh city"especially China and north Vietnam communist diplomacy",and both of them try to tears down Cambodia apart within their communist ideology and caused start the killing fields widespread in the entire country.Their both try to exploits natural resources,expansion new territory,new neo-colonization,new annexation,new expansion population and full control over Cambodia.So,million Cambodian pple didn't understood why the International Court of Justice"ICJ"or call tribunal court in Phnom Penh who led the trial of war criminal conspiracy or war crime against humanity do not permit the former war criminal defenders"like Noun Chea or Kiev Samphan"requested more witnesses to stand trial whose connected with war criminal conspiracy"especially China and north Vietnam commies who did behind",there is not a fair trial to a few defender,the ICJ should bring more who still alive at large in former khmer rouge notorious"HS" to stand trial as necessary,and everything will quick resolve and justice to all khmer's victim families and peace of mind.Why red China and north Vietnam commies selected Cambodia geographical as their national interest...exploitable natural resources,expansion new territory,new neo-colonization,new Chinese/vietnamization,fill new expansion population after the killing fields+Chinese or n.Vietnamese scam SAMKOK strategy ,corruptible,and/or incompetent military and at least one functional airstrip,or facilitate recreational activities,make certain their"C/NVC" target country,huge natural resources,have beautiful beaches,nice white sand island,and women sans veils.We've seen this rule out in central Africa, Asia"Cambodia+other"and some middle east.That why China/viet commies created warlord khmer rouge Vietminh Hun Sen and Pol Pot more enjoyable war with beer,bathing,and babes find a warlord-win a native strongmen to their side"HS+PP".This is the easiest part of Chin/NVC win win strategy over warlord Hun Sen,to make Hun Sen dependent on them as the access agent,exploit Hun Sen govm't vulnerabilities.Common leverage points include-power,rank,money,corruption,beautiful women,drug,scam,tankard of favorite "Chivas Regal for the English speaker and Hennessy XO for the French one,"chromed AK-47s+ a $3 million watch+nicely mansion with beautiful beach+super status of himself and excessive flattery to foster images of omegalomaniacal grandeur.In 2008,China.viet and dictator Hun Sen rogue govm't created more scam employers or called"okhna"to support his govm't plus military dictatorship",some those companies scam created faked name company-to get pple to given huge amounts of cash,they need the pretense of legitimacy,don't call their new company something,obvious like Hun Mana enterprise group,chose something vague and dull using any combination of the following words-operations,options,strategy group,global international,solutions,or just the name of their college degree from the eastern zone of hell,or alama mater or a famous statesman.That why the red China/n.Vietnam commies taught Pol Pot and Hun Sen before 1970 and after 1970-1979,recruit guerrilla warfare-more likely than not,there is a huge labor pool of raw talent in countryside,don't bother with TV or radios recruitment campaign,they won't have electricity,"billboards"no roads",or posters in village"they can't read".Instead learn on its local strongman to put the word out in the ungoverned countryside through the beer delivery trucks"like AngKor Beer",who intrepidly venture where NVC's espionage don't dare and are beloved by everyone.Hun Sen/Pol Pot will soon learn that they recruits have a great deal of shooting experience,but little ability to short accurately"see khmer rouge Vietminh guerrilla film 1975",they've to break,such as shooting with one hand over their eyes,shooting their leg off,shooting colleagues,disco-dance-shooting spree on the street-a technique involving shooting AK-47s while dancing in the middle of a firefight,and shooting into the sky to warn all pple,please remain in the house until everything is calm down and clear"see Hun Sen's rebellion radical film in 1975 evacuated pple from the cities"expect to lose one quarter of their recruits during basic liberated celebration.In 2018,China/Viet commies taught Hun Sen to develop a pro-govm't campaign they can count on the international press/NGOs not caring about Hun Sen's unofficial election,unofficial govm't,outlaw govm't,face world economic sanctions or whatever-to-be,unless foreign press get arrest or kick out.However,noisome NGOs such as amnesty international,many raise a stink after Hun Sen coup,so pre-emptthem by offering a counter narrative to the complacent.Claim that"nobly plan to restore hope to a beleaguered pple,victimized by serial human rights abusing,terrorism like tyrant Hun Sen".NVC make sure its puppet govm't should flash HS's picture or portray his NVC invasion of Cambodia as stage Hun Sen's coup.

Jan 10, 2019 02:07 PM

    Reply to this comment

NVC crimes century still alive,war criminal conspiracy,war aggression,war looting,pillaging,war discrimination,war wipe out other race,war violation of UN chapter,war violation of international,war violation of right other,new neo-colonization to other,war vietnamization,war territory plunder,war crime against humanity and those committed atrocities on khmer pple must bring to justice...and peace on earth... :

World summary history that required all Cambodian pple have to know to keep learning more about secrets revealed how first Dai-viet ancestor came from or"Annam",Vietnam,Vietcong,or Vietminh or whatvever and how comrade Ho Chi Minh's communist ideology to expansion territory over Laos and Cambodia,after French colonization of Indochina by 1893s and French Indochina war 1946-1954"withdrew out of Indochina".It is common belief that the Vietnam war was a civil war when in fact it wasn't,it was a war of conquest of Southeast Asia,comrade Ho Chi Minh was not a real Vietnamese naturalist rather he was an International Communist,Ho Chi Minh ,co-founder of the French Communist Party"FCP"held a position of leadership in the international communist movement"IMM".In 1928 comrade Ho was sent by the COMINTERN to Siam"Thailand"where he lived in a Wat"temple"disguised as a Buddhist monk,and later to Malaya and Singapore to preside over the creation of communist parties in these countries.Moscow also put him in charges to the international communist parties in Cambodia and Laos.All were courage to contributed to the International Proletarian Revolution"IPR",and all of them reported to COMINTERN's Far Eastern Bureau headed by comrade Ho.As part of the "communist international funded by the Soviet Union,comrade Ho founded the"Indochina Communist Party"ICP"in 1930.Aping his mentor-the butcher Joseph Stalin-Ho's ultimate plan was to establish a greater Vietnam by gobbling up his neighbors in establishing the Soviet Union.After the Geneva Agreements in 1954,comrade Ho saw to it that several hundred young Cambodians were taken north,indoctrinated in communism and given military training .They were later armed and sent back,where they became the basis of Khmer Rouge in Cambodia's eastern zone of hell.knowing of Ho's close ties to Moscow and his intent to emulated his hero,the butcher Joseph Stalin,by creating a Soviet-style-union of Southeast Asia.China began training and army the Pol Pot's faction of khmer Rouge as a counterpart balance to Soviet influence.China believed that revolution should come from within,and didn't want a pro-Soviet"S-Asia Union"on its soft underbelly Hanoi maintained 3 divisions,often referred to as the Vietminh Khmer Rouge"VKR",in Cambodia supported by North Vietnam communist or north vietcong"NVC"to fighting the Khmer Republic regime"toppled Lon Nol"in 1970-1975"by providing logistics,arms men,ammunition,artillery,rockets support and back up by NVC's troops making them complicit in genocide of at least nearly 3 millions perished"1970-1979"to wipe out of Cambodian from the world map"NVC aggression,war criminal conspiracy,war looting,war territory plunder,pillaging,war violation of the UN chapter,war new neo-colonization,war new Vietnamization,violation of international law,violation of Geneva Peace treaty in 1954,violation of Paris Peace Agreement on October 21,1991,violation of Cambodia sovereignty,and war crime against humanity.After comrade Ho's is dead,the repressive and genocidal regime in Hanoi continues to implement Ho's 1930,Indochinese Communist party"ICP"is strategy by neo-colonizing Cambodia and Laos, a strategy reaffirmed in successive Vietnamise communist party congresses.Today,the NVC have extended their hegemony over Laos and Cambodia and de facto annexed Laos,which in many ways is now province of north Vietnam.The Laos Communist Party"LCP"leader are anointed by NVC and received their marching orders in a sub Rosa fashion through a NVC shadow govm't.In Cambodia today,NVC maintains a contingeng of 3,000 troops,a mixture of special forces and intelligence agents,with tanks and helicopters,in a huge compound 2 1/2 kilometers outside Phnom Penh right next to comrade Hun Sen's Toul Krasaing fortress near Takmao"base built by its comrade NVC".They"NVC"are there to ensure that north Hanoi's puppet,Cambodia dictator Hun Sen,doesn't stray far from north Hanoi's policy of neo-colonizing of Cambodia>The Vietnamese compound bristles with electronic surveillance equipment that would make any groups's electronic eas-dropping outstation proud.When NVC troops were forced to withdraw from Cambodia,as a compromise,Vietnam installed its Hanoi trained Khmer Rouge marionette Hun Sen puppet pm.A new era-like NVC began-neo colonizing Cambodia and Laos by the traditional Vietnamese expansionism termed "Don Diem",first occupying territory with troops,then having their families come in to settle the new territory,then putting the troops into civilian clothes to become"nearby reservist"and replacing them with a new troops for further expansion.After NVC invaded of Cambodia"defeated the Pol Pot regime 1975-1979"in order to quell a budding revolt within the NVC army,Hanoi compelled their willing partner,Hun Sen,to granted land 45,000 to 50,500 hectares in eastern Cambodia provinces such as"Ratanakiri,Mundulkiri,Svay Reing,Pery Veng,Kompong Cham,Kandal,Takeo,kompot,Koh Tral,Koh Ses=colt island through to Koh Kong"with its citizenship to over 500,000 Vietnamese arms personnel"but traitor Hun Sen said only 40,000 Vietnamese".Thus,the"NEW VIETNAMIZATION"of Cambodia began,forcing the puppet regime in Phnom penh to issue in 1982 circular No-240SR/MC/HH and successive degree-laws appealing to all Cambodians to consider the expansion of solidarity with the fraternal Vietnamese pple their duty by helping Vietnamese nationals to settle in Cambodia by 1989,the numbers of Vietnamese settlers in Cambodia have reached 1,250,000 simultaneously,Vietnam developed a new faked maps depicting their new borders expanding up to 40km inside Cambodia and Laos.Traitor Hun Sen formally conceded these borders to norht Hanoi in violation of international law through a series of treaties,the latest in October 10,2005.Reportedly,Vietnamese pple from the majority in Cambodian at eastern provinces such as Ratanakiri through to Koh Kong after NVC ended war 1975,today the NVC is faced with burgeoning population growing up,lack natural resources to fuel its economy and not enough fertilizer land in which to grow faced to adequate food its pple.That why NVC seen Cambodia and Laos are less population with huge natural resources as their good an opportunity"new neo-cololization era".NVC continue their policy of new neo-colonizing,nibbling at Cambodia by annexing sizable portions of its borders,coastlines,and island"e.g. Koh Tral and koh krachak Sess=colt island"through illegitimate treaties with their puppet regime in Phnom Penh in violation of the 1991 Paris Peace Agreement on Cambodia.Their latest scheme is involves flooding 3 nortern provinces of Cambodia and the 3 southeastern provinces of Laos with Vietnamese settlers and exploiting the natural resources there.Sadly,the new chapter of the Cambodia and Laos-Vietnamese friendship organization"United Front for national construction and defense of Cambodia-UFCDK",a"Front" for the Vietnam Fatherland Front,have now been established in all of Cambodia,Laos cities and provinces,the UFCDK is comparable to Hanoi's creation of the national liberation front"NLF"during the Vietnam war.

Nov 04, 2018 02:01 PM

    Reply to this comment

zombie dictator Hun Sen irrigularity,election fraud,rigging vote,election stolen,voters goes unchallenged,CCP confess to rigging election,massive voting irregularity discovered,ripoff reporter,dictator election hacking,badass facts about dictator Hun Sen,scam,con-artists,buying voters,using foreign fund for his own personal,threatening all his govm't workers to vote for him or face lose job,Hun Sen is a narcissisistic con man,no one realized were con artists,self COUP' on Hun Sen,hiding in plaain sight,knock...knock?who's there?,WAKE ALL CAMBODIAN PPLE... :

Zombie dictator Hun Sen rigging votes is coming,like other zombies dictators,was willing to put questions on rogue govm't to the pple,as long as he was assured that the pple would vote the way he wanted them to.Many zombie dictators regimes,or want to-be totalitarian regimes-found elections useful not only as a type of psychological warfare to dishearten opponents,but to expand his powers more fully into all areas of pple's live and more firmly tighten his draconian grip on his badness subjects.As was mentioned earlier claim elections can be used to legitimized power,and"legitimacy"can be very powerful tool..Very few zombies dictators call themselves dictators.Zombie dictator Hun Sen likes other zombie dictators generally prefer to portray themselves as protectors of their pple.Of course,dictator Hun Sen claims to be acting on the behalf of the pple,when critics point out his oppressive tactics,dictator typically paint himself as well-intentioned leader who are perhaps a little overprotective.Zombie dictator Hun Sen "legitimacy"is also used to motivate and brainwash national police forces,armed forces,serial killer,or 3rd-hand-man-while more sadistic pple in national police forces will typically enjoy oppressing the pple as legalized bullies those of higher moral character,might be inclined to balk attacking oppressive measures unless they recognized the leader as the proper authority .Even most"criminal" tortures are not sadists,but"patriots".Zombie dictator Hun Sen also used elections for other self-serving purpose.Elections are a great opportunity for a dictator to identify those who might oppose him .If any opposition candidate is allowed on the ballot,and sometimes the dictator even sponsors his opposition candidate,the dictator minions can observe from the sidelines or work within the opposition campaign to compile a list of person to be watched.If all citizens are required to have a national ID card,which is common in dictatorship,that makes it easy to rogue govm't agent to track these pple indefinitely move to a new deal perhaps the most valuable aspect of elections to dictator is the infliction of emotional defeat and despair of his pple.Establishing an electoral process whereby dictator Hun Sen always wins and his opponents always lose is a good start.But there's more.Fraudulent election results with 99% pluralities can be more than disheartening to a freedom-loving subject,but wrenching as such numbers display the power of a dictator.A dictator has placed additional obstacles,such as electoral frauded for his opponents to surmount..The message the zombie dictator wants to send to those which oppose him is hopelessness.Another psychological weapons to weaken the resolve of oppositions"CNRP" is forced participation force compliance.Mandatory voting has greater psychological impact if there's only choice allowed on the ballot and a voter must knowingly participate in fraud"and zombie dictator Hun Sen not hesitates to do whatever he wanted"be careful pple and get be smart this time...NOOOO VOTE".

May 11, 2018 01:34 PM

    Reply to this comment

Dictator Hun Sen's bogus voter fraud claims...electoral fraud,rig election...bogus voter ID+multi-votes/multi-places+con-artists vote fraud+deploy military activities+claim earlier final counted+control all media+electricity shut offf+election controversy+millions phantom lists+gain votes in region without pple living+coup d'etat amd much more... :

Dictator Hun Sen is dictating elections coming,when subjugating country that have traditional held elections,it's easy to understand why would dictator commit election fraud.He rigged every elections so he was guaranteed to win.The manner in which he rig elections to favor himself or his party is often not so obvious.Also a little more obscure is why dictator bother to hold elections once he is in power and why he sometimes even implement electoral processes when the country he ruled didn't run smoothly election in the past"especially in 2013".How dictator Hun Sen's ccp to manipulate elections,when despots or corrupt politicians try to consolidate power for themselves,one of the ways that he accrue influence is to rig elections so that he seems to obtain control legitimately,thereby reducing the likehood of a popular uprising .This is an especially favorable method of consolidating power when the press is either under the direct of the govm't or has similar ideologically leanings as the ruling elites.Dictator Hun Sen elections cacophony continued until the bitter end.Hun Sen election results were announced by loudersspeaker blaring in the streets,some of them mounted on the trucks,cars and motor bicycles.The announcements were accompanied by organized celebrations,if govm't propaganda and control of the ballot wording were nor enough to get the correct election result,more dastardly methods were available,methods that have routinely employed by dictator and by govm'ts striving to become totalitarian in practice,if not in name.Would be or already entrenched totalitarians employed a number of tricks to manipulate elections.He may establish arbitrary controls that allow them to schedule,reschedule,or even cancel a vote,depending on what works better for him,or he may uses his power to write and re-write the rules of vote count at anytime,even after the ballots are cast.He sometimes word a ballots in such a way that if he didn't win,it won't be decisive,but if he does win,he can claims a mandate.This has been done in the past and there's possibly of a modern-day replay regarding the recent n.Korean exist communism..Any service for the pple that is performed by the govm't can be abused in this manner,there were times when Hun Sen's ccp spread rumors that the ballots were secretly numbers and that the Hun Sen election officials would have ways of finding out how pple voted"Hun Sen's con-artists vote fraud in 2018 coming".Acts of physical intimidation can be accomplished by govm't themselves,such as police,or political activists,the govm't harshly enforces even the tiniest in fractions by the ruling class's opponent,while either looking other way as the dictator's minions perform acts of intimidation or performing intimidation themselves.One example of voter intimidation by govm't was done to members of dictator Hun Sen's ccp clans"everybody saw Hun Sen betrayed",with several other political leaders were arrested and forbidden 118"CNRP" opposition members prevented out of political..When all other avenues of election manipulation are exhausted and a vote is still in question,the final line of defense for dictator is electoral fraud.Dictator was infamous for his behind-close-door vote counts.Sometimes dictator try to make it appears as if the behind close-door vote counts are honest by establishing a process for observers to apply for permission to watch the votes being counted.But even if grant permission to observes the vote count,observers may be allowed to witness only portions of what goes on behind-close-doors.Such as cases,even an honest observer can accomplish little more than achieve a false sense of security.And there's always the old trick of appointing observers who are loyal to a dictator rather than the candidates or the pple.TRANSPORTING ballots adds additional opportunities for fraud,ballot boxes can easily be swapped while in transit or while sitting in an incoming processing area.There's an opportunity to lose ballot boxes or just add ballot boxes full of votes.Also the observers, if they are allowed to witness,can easily be confused regarding which boxes of ballots are being counted.TRANSPORTING ballots to other locations before counting was one of the trick used for dictator Hun Sen fascist govm't in the last 4 decades"referendum on July 27,2013/be red alert to all political parties and be smart"which was actually 5 referendum questions that basically asked whether the Cambodian pple supported dictator,the most venal phase of the referendum procedure was in counting of ballots.The law provided that they be counted at the polling places in the presence of representatives of all political parties.But,high govm't officials and the security police gave illegal orders to the electoral authorities to remove the ballot boxes,before the tabulation of votes,from the polls to the district commissioner's headquarter"keep all eyes on them...see some suspicious quick report to NEC"especially to those small parties with unexperienced".

May 06, 2018 07:16 PM

    Reply to this comment

Horrible dictator HunSen VS new draft constitution in easier to control freak/vote fraud... :

Cambodia-4 decades of oppression,dictator Hun Sen's undemocratic state,it's such a jock to be role of Cambodia democracy society,but Cambodia immediately after 2013 election-most of which are not fair and just.Here voters are slaves who vote to elect their masters who are,more often that not"uneducated,arrogance,barbarian,rebellion radical,commies,criminals or whatever".As a result,the democratic health of the country is going from bad to worse"pass from killing fields to mass of destruction".This fact is also reflected in the finding of a Global survey done by Global democracy ranking,a non-profit organization based in Vienna"Austria".It measures the quality of democracy on parameter such as politics,gender,economy,knowledge,health,and environment,for its recently published democracy 2016,a total of 112 countries has been evaluated using a multi-dimension approach .Cambodia,which claims to be the lowest democracy in the world,is placed at a poor ranked of 107.Corruption from the rooftop to the bottom down to earth,attacks on shantytown or on poor communities"worst lands grabbing",restraints on freedom of expression ,threaten political dissents,human rights violations,gender inequality,human,drug,sex slaves trafficking are among the traits of the current political system in Cambodia.It's assumed that democracy cannot be achieved and it cannot be delivered without these horrific traits .Then,why do we need such a tortures democracy-and what is wrong with this system,?the problem begins with this elections"CNRP VS CCP"in 2018,who are the party can compete with dictator HunSen's CCP if a great opposition political contender had been destroyed before national election coming on July 2018"by HunSen committed crime/fear lose election".Today,in Cambodia's population of more than 15 millions still wondering which a best political parties can defeat the longest rule dictator in s.east Asian hemisphere?,there is only CNRP is the top political contender than can defeat HunSen and made dictator getting a jungle fewer every times/craziest",there are really 9 million voters in among 15 millions,on average,about 62% voters vote.Majority of the ple who absolute politics as a profession during the past 4 decades are uneducated,unskilled,lack leaderships,govm't or from the traditional political families"nepotism".There are 3 reasons for a dictator to have a legislature,legitimacy,bureaucracy,and protection.Usually dictators come to power through the backdoor,through the coups or revolutions,or they need public legitimacy which required having a formal structure of the govm't including the legislature,then they consolidate power by putting cronies and loyalist in the parliament.A legislature is needed in any state to enact laws and approve the budget,in addition to other bureaucracy and legal procedures need to run the country.The dictator is concerned about staying in power and dictating strategies and policies,but there is a wider range of legislative work the dictator is both unable to do alone and not concerned about such as traffic law and health care,for instance.Finally,every dictators is aware that he could be overthrow by his top military commander and brought him to justice,so they make sure that laws are designed in away that make their interference in the economy,financial,corruption,or crushing on the opposition party all within a legal framework.Dictator HunSen's"salient features"of the new draft constitution intends to turn HunSen be into dictator,The lower house committee constitutional amendments started discussing in recent week of the draft constitution propose by HunSen dictator's govm't.The draft constitution itself has not been MADE PUBLIC.It isn't clear who actually wrote and submitted the "secret features",but the document makes 8 things immediately clear...I-once the new constitution is ratified,dictator HunSen will assume at once the powers of both pm and the dictator,II-Election incoming month will be into jeopardy,leaving dictator HunSen's CCP super majority in control of the legislature,III-dictator HunSen will be able to do anything during the transaction period,VI-Although the whole exercise of changing the constitution is supposed to pave the way for fascism,the draft constitution is very convoluted about implementing authoritarianism/totalitarianism,V-there is no guarantee up to when such a transition period will last,VI-The incumbent pm dictator shall exercise all the powers and functions of the head of state,head of govm't under his horrible draft constitution until the election coming.Dictator shall appoint his CCP new cabinet from among the members of parliament.Dictator shall has supervion and direction over the interim pm and cabinet.

Mar 02, 2018 01:09 PM

    Reply to this comment

Ton of crimes he committed that ever never be executed :

Here're ton of criminal wrongs...ton of crimes to forgave him...ton of crimes he committed with ton of crimes be unexcute...ton of crimes ever never be arrest or bought to justice...ton of crimes that he violated the international rule of law...but ton of his crimes ever never become true...that why evil dictator still kill more uuuuuuu....

Feb 06, 2018 03:15 PM

    Reply to this comment

dictator Hun Sen conquering the fear election coming... :

On January 7,1979 is the first day of north vietnam communist"NVC"/HunSen's foot soldiers invaded of Cambodia,war aggression,war looting,war to annexed of Cambodia,war crime without a UN or 3rd party approval,war violent the international treaty,war territory plunder,war criminal conspiracy,war to occupied and war crime against humanity.Since the first day of war invaded of Cambodia 1979-1993,the north Hanoi commie govm't had endorsed its former comradeships Hun Sen,pen Sovan,Chan Sy,Heng Samrin as their puppet govm't till today.In 1993 after the UN,superpowers/international community poured 25,000 peacemaker forces with $2 billion dollars to restored the peace process and setup a free election for all political parties.But,unfortunately the FUNCIPEC party who won the election led by prince Norodom Ranarith to defeated comrade Hun Sen's Cambodian Communist Party"CCP"with larges margin.After lost election in 1993 comrade Hun Sen rejected to step down or resign from the power and ordered the prince to keep him as two heads pm or will face a serious consequences"coup d'etat bloodshed in 1997"overthrown him.The n.Hanoi commie puppet govm't,itself publicly described it so many times,this new era the dictator was in form of NVC/CC's allied-appointed puppet governor since NVC occupied of Cambodia with the temporary endorsed comrade Pen Sovan/Chan Sy as their puppet govm't until 1984 after comrade Pen Sovan/Chan Sy rejected Hun Sen/NVC's Le Duc Tho military commander's K-5 secrets planned to sent of hundreds of thousands pple to clear the deadly landmines at northwestern provinces with thousands death and thousands wounded or still missing ever never returned home"war criminal conspiracy/war crime against humanity".Since that time all of the puppet govm't policies,accomplish law,no freedoms,undemocratic state,restriction all khmer's history in teaching school children,cultures,languages and the occupier wants Cambodian pple have to adapted their nvc's culture,languages with forbidden from the western culture,were from the puppet govm'ts appointment and direct power-notwithstand the govm't's cabinet"executive council"and legislature council,and more.

Jan 31, 2018 11:09 AM

    Reply to this comment

dictator risen from rebel-->pm-->dictator-->authoritarian--war criminal conspiracy... :

Secret reveal how dictator Hun Sen last longer in power with made half billion $$ than his normal average salary in million times"39s ruler".As dictatorship where he was the supreme dictator and will arrest,kill or jail to someone who dare or opposes him.People want to work only when they gain from it.In dictatorship,the people are all his slaves,and don't want to work"lazy bump",it would be better if u monarchy.U could be queen or king.Everyone would love u and work hard.U would be absolute in control and tax the happy people for money.1st-make his people as the slaves or sell them for wholesale as cheap labors,2nd-he make promises everything to the people before election coming...and then he forgot everything"do nothing",3rd-he makes arrest,jail,kill the opposites of his throne,mass murder, versus obstruction of justice if needed,4th-his military dictatorship as#1 choice,he must have a big amount troopers as needed,5th- civilian can work earning the money as the normal economy,but make sure they must pay him something back,6th-the way to make fast big money is...A-he sell his people as cheap labors,B-he sell all natural resources or leasing,C-corruption is the best choices,D-he sell all the narcotics and human slaves or sex trafficking to others ,E-he sell the arms to the countries in conflict,F-he must improves the tourism in the country,G-make sure he has allies to make him stronger so there is no dominant other superpower.Most countries economies have to be based on their natural resources or like tourism.

Jan 22, 2018 06:37 PM

    Reply to this comment

ចៅច្រុុច ពី កម្ពុជាមាតុភុមិខ្មុុំ :

ខ្មុំបារម្ភខ្លាចតែកម្ពុជាក្លាយទៅជាប៉ាឡេស្ទីននៅអាសីុពីព្រាេះតែការដីកនំាបែបសព្វថ្ងៃ៕​ខ្មុំមិនហ៊ាននិយាយច្រើនទេឧទាហណ័មានច្រើនណាស់ដែលកន្លងមកហើយ៕

Jan 18, 2018 07:03 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

If ... the Khmers do not wake up anymore, the shagreen has the Khmer pursues in these days his road against its history millennaire of former days. The Khmer KINGDOM moves forward few has little to become a dependent "kingdom of Shagreen and inclu in Vietnam without Sihanouk and HunSen react nowadays. While HSen waits to validate "officially" his negotiation with Vietnam which, from now on and in absence of a rigorous apllication of the Agreements of Paris (in October 23rd, 1991) since its creation ... the Khmer kingdom is going to shrink while KampucheaKrom waits be legalized (?) definitively under Vienam, in 35-40 years has to come, if there was no claiming on behalf of Khmers and khmerskroms; because the Vietnamese activity is going to achieve before next hundred years.

Dec 30, 2017 05:53 PM

    Reply to this comment

world shockingly with weirdness Cambodian's cemetery housing... :

Weird world News-Cambodian cemetery housing,thousands years of khmer prehistoric have ever never been in this horrific moment after the ex.khmerouge vietminh Hun Sen and north.Hanoi commies invaded of Cambodia in 1979-1993 to present.What was the horrible looked on along Mekong river at Anlung Chen,southern province of Kandal,located upper right site along down Mekong river with approximately a few miles from Ta Kmoa city or 14 miles from Phnom Penh capital.Our journey keep straight down to Koh Thom and to Chao Doc between Khmer/n.vietnam frontier,then what we'd seen and unbelievable after we traveled through a few miles from Ta Kmao city on the right site of the river,suddenly u will surprisingly,when u see hundreds poor Cambodians"land eviction"residents have found an eternities to their housing woes by making the cemetery as their home,there's no respect to dead bodies,or justice peace of mind.Cambodia's area square sized is between 182,230 Sqmiles before 1979,today is in prejudice under ruthless dictator Hun Sen/n.vietnam commie puppet govm't aggression and territory plunder"nvc's new tactic annexation of Cambodia like Ukrain tragic".According to international transparency status about 39.2% of Cambodian population lives under property line,often squatting in shanty towns by dictator Hun Sen rogue commie corrupt govm't has cause more widespread land grabs across the country.Anlung Chen is a place for khmer-chinese cemetery at the southeast of Ta Kmao city,is the oldest stone and the largest cemetery with an area covering with many hectares,provides the poor,and land evictions run dwellers rampant to live on death tomb,or built their houses on top corrugated iron,wood,zinc shack perched on top stacked tombs ,or against the back wall forms their living quarters.They built marble,stone sarcophaguses inside the mausoleums became beds,electricity is supplied nearby next street,and water source is from nearby cemetery lack.People walked on the tombs,built on top made basketball hoops.Those cemetery residents have found work among the dead,and children collect scrap metal,plastic,or other bag to sell,others look over graves,and keep them clean and guard them from scavengers who used to steal the bones with ornaments of the tombs,or gold jewelry inside,.Many of those pple who just moving in said;they didn't want to come here and disturbing the death bodies,that disrespectful to dead pple,there hundreds pple old and young are living in that cemetery"with no choice for survival"because dictator Hun Sen pundits ripoff their houses and farmland for two decades"maybe 780,000 land evictions unsolved mystery"and plus 65,000 hectares land concession granted to n.vietnam commies govm't for 99 years at eastern border"secret annexing of Cambodia".As a terrible mistakenly by dictator Hun Sen puppet govm't has a graveyard concern of two identical commies between Hun Sen betrayal and nvc commie policy territory plunder by illegally new treaty and violating the "Paris Peace Accorded on October 23,1993"has radicalized the land grabbing,grabs resourcing,annexation of Cambodia,pollute population,opened security and pushed million Cambodian pple out of their homes and farmland.That why the poor disillusioned pple who were perceive of their ruthless dictator Hun Sen as their jungle god worship at eastern zone of hell.

Jul 16, 2017 05:15 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

មិនដឹង! ព្រោះជននេះមិនទាន់ងាប់ផង។ បើចង់ដឹងឱ្យវាសម្លាប់ខ្លួនទៅហើយយើងចាំមើលថាតើវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ!

Jul 10, 2017 03:35 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

លោកហ៊ុន​ សែន បានសាងកំហុសច្រើនណាស់មកលើប្រទេស​កម្ពុជា និងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ទម្លាក់សាច់ ស្រវ៉ាឆ្ងិង។ នយោបាយដិកនាំរបស់គាត់ឈានចូលដល់កៀនជញ្ជាំងហើយ ទៅមុកមិនរួច បកក្រោយមិនបាន ដូច្នេះមានតែប្រើមធ្យោបាយ ខ្លាទាល់ច្រកប៉ុណ្ណោះ នោះជាមហាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតដល់ប្រទេសជាតិ ហើយក៏ជាកំហុសជាប្រវត្តិសាស្ត្រធំបំផុតសម្រាប់រូបគាត់ និងគ្រួសារផងដែរ។ល

Jun 28, 2017 10:08 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក ពី USA :

well, well one thing I will guarantee the world will not end without Hun Sen.

Jun 27, 2017 04:59 AM

    Reply to this comment

Watch out tmil Hun Sen's votes irregularity coming... :

Season dictator Hun Sen's vote irregularity is coming now,with using low quality fake inks fingerprint,"exported from India"the polyethylen plastic pads is impregnated with nontoxic fast drying,non-smearing permanent ink that dries instantaneously.The light ink less ink is easily removed by simply wiping the fingertips together,or with a damp paper towel,using soap and water ,or with an ink removed towelettes.These pads are used around the world by govm'ts and private industry for employee background checks.The socio-political structure of Cambodia remain so hierarchical that the warlord"HS"can delivery large blocs of voter to Hun Sen by telling their followers to vote for him"vote lists overprint,"and somewhere around the country-especially around in Phnom Penh city or other places-Hun Sen's NEC by forcing the people to corporate in voter fraud schemes,some people or villagers had been threatened by local authority"very unpleasant consequences".If,the residents of city or villager did not vote for dictator Hun Sen.The country's independent election monitoring organization,the free and fair election foundation of Cambodia,had document a suite of vote registration practices that laid the groundwork for massive voter fraud,some voters registered were underage with 1/4 in 15 million pple no registration or ID with a lot voters concerning about,observers also found rampant distribution of multiple voting card"specially illegal migrants has no right to vote".The opposition candidates accused election of vote fraud voting irregularities after day pm election in Cambodia.Some voter observer found some pple can vote multiple places with multiple names by fake indelible ink used for making voter's finger was distributed to polling stations.Some voters showed how he/she can remove inks from their thumb by using saliva or other liquid chemical,in minutes after voting and do another place.66s old dictator,who was the longest rule in s.east Asia hemisphere since 1979 till today and he still looking to another terms,cast the ballots under heavy 30,000 security deploys to around the country,he is seeking another term in office or he already claim that he can hold pm for life.the vote fraud was so passive that Cambodian kangaroo court overturned the results of the primary and order a new special election that resulted in different winner.Govm't and local officials convict a vote fraud task fraudigate and prosecute the perpetrators of this scheme.Many of these would be election thieves,crooks submitted absentee ballots despite not event living in the commune or village"Hun Sen's NEC plot needs pple fingerprint"..People voting outside their polling station"crimes of dishonesty".It goes without that election won follow these steps to save with provide serving.By those who win through a fair democratic process rather than by those with the most unethnical supporters that is why efforts to crackdown on voter fraud are critical.they stuffed enough bogus absentee ballots into the boxes to change the outcome of 2018 national election,was this a onetime incident? probably not...not one or two but than...

May 08, 2017 11:45 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Cambodia Communist Party"CCP"is=North Vietnam Communist"NVC",please don't confuse to support to these both party" all the same" and both this party are represent to take over Cambodia and Laos for theirs"NVC".Please be careful to this both parties and be smart...

Mar 26, 2017 01:17 PM

    Reply to this comment

say yes we all can change it... :

Best political slogan in campaigning is "pull off commune leader who work for the party...and put new back commune leader who serve the people...",change from corruption...to corporation...,change from fascist dictator...to free democracy,change from bad guy...to good guy,change from criminal conspiracy...to criminal investigation,change from ape...to mankind,change from n.vietcong...to almighty king kong,change from Mr.Hun Sen...to good mankind,change from hate man...to lovely man,change from war...to peaceful.Remember...when the people fear its govm't...there were tyrant,fascist,evil man,barbarism,bad dude dictator,fascist govm't,satanism,zombie dictator,coward...but when the govm't fear its people...there were freedom, democracy,liberty,free press,joyful,prosperity,happiness and peace.

Mar 20, 2017 02:11 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Nooooo....Angulamia Hun Sen no comrade vietcong intrusion of Cambodia"1 billion% is very perfect for Cambodian"no any khmer territory or island lost to culprit predator Hun Sen/vietcong invader.No bogeyman HunSen in Cambodia...there's really very good for the people and country,and no anything else is much better than none zombie dictator HunSen pundit govn't to control everything in Cambodia and fascist regime.

Jan 27, 2017 11:37 AM

    Reply to this comment

Comrade Jammeh wish comrade Hun Sen could be next one...free mankind... :

West African Hot News-Gambian fascist leader Yahya Jammeh who kept the tiny west African country under iron grip for more than two decades.Jammeh who vowed to rule the tiny"a billion year",said he had accepted his shock election defeat on Friday,22 years after seizing power in a coup.Voting on Thursday against evil man Jammeh was a rare show of defiance against a leader who has ruled decree and who rights groups say crushes dissent by arrested,imprisoning and torturing opponents.in an broadcast by Gambian state owned radio on Thursday evening,comrade Jammeh said he would not contest the poll result showing opposition candidate Adama Barrow had won ,whic had been announced earlier in the day.Comrade Jammeh said if Adama Barrow wants to work with us also,i've no problem with that.I would help him work toward the transition.Jammeh said,before later saying that the planned to move to his farm after leaving office following a handover on January"2017s".Every Gambian people celebrations,dancing with loud music rerupted in the street of Banjul capital.Million Gambians shouted" Gambia is free...we're free...we won't be slaves of anyone"pple waved the Gambia flag,slogans and opposition party signs.Gambian official result from the electoral commission head gave Barrow a real estate developer who once work as a security guard at retailer Argo in London,45.5% of the vote against comrade Jammeh's 36.7%.A peaceful handover of power in Gambia would welcome surprise to African DEMOCRACY at a time when many of the continents leaders have been rigging polls,fading with constitution to extend their terms in office and cracking down on peaceful protest.African heads of state if they're defeated should take the example of comrade Jammeh"sacrifice power"by leaving office honorably and peaceful handover.Comrade Jammeh kept the tiny west African country under an iron grip for more two decades,and there were fears that eccentric 51 year-old would use violence or fraud to maintain power-instead comrade Jammeh became a rare dictator to accept defeat in DEMOCRATIC election,agreeing to handover to challenger Adama Barrow,Barrow told the Gambian people that comrade Jammeh had call him to concede defeat with works"congratulations and welcome aboard,I'm the outgoing president,you're the incoming president.I wish him all the best and i wish all Gambians the best and moving our people and country toward prosperity and peace"God help Gambian".

Jan 22, 2017 01:04 PM

    Reply to this comment

tmil HunSen VS millions Khmer people in 2018 :

If, dictator HunSen let plays a fair vote today...there he would be lose today is not for tomorrow or to 2018...with millions khmer people will curse him down to hell and everything will solved.No body like the old thing and old face in the last 38+years repression...voodoo blaaaaa on the street...flipflop...ruthless behavior...coconut head...nvc's crocodile liberal...HunSen's family criminal conspiracy and family criminal business empire,Inc.But,this bogeyman HunSen will landing in ICC's custody to face atrocity on khmer people that he committed in the last 38+years rule...no way he can escapes from the crimes he did"no matter dead or alive",he has to deserve what he's been done to Cambodian people and country.

Jan 14, 2017 10:47 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

REGIME POL POT AND HUN SEN ARE THE SAME BECAUSE YUON CONTROL ! ! ! ONLY HUN SEN KILL AND DESTROYING EVERYTHING IN CAMBODIA HAVE , LAND, HOUSES BURNE MORE !

Jan 13, 2017 05:01 PM

    Reply to this comment

Tmil HunSen road to ICC in day ahead... :

If,no tmil HunSen's radical rebellion"wage war" since 1970 till today...there is no killing field at all,and also Koh Tral island have disappeared to north.vietcong commie at all,and no north-vietnam commie can invade Cambodia at all,no war aggression...no war looting...no war territory plunder,no war criminal conspiracy...no war crime against humanity...no illegal flooding north vietanmese migrants at all...no half north vietnamese foot soldiers in civilian clothes were hiding and working in tmil HunSen's fascist govn't at all,and no tmil HunSen's pundits grabbed people land or no corruption at all...no khmer people suffering by HunSen thuggish robbing their land at all,and have no national resources have been destroyed at all,and Cambodia is unlike as today....

Jan 13, 2017 11:29 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

គេជេរលោកឯងគឺមិនខុសទេ ព្រោះច័ន្ទបុត្រឯងធ្វើជាអ្នកកាសែតតែមិនឈរកណ្តាល ធ្វើអ្នកកាសែតសោះតែតាំងខ្លួនដូចចេះគ្រប់រឿងគ្រប់ជំនាញ ហើយចរឹកឆ្កួតនេះអ្នកកាសែតក្នុងស្រុកភាគច្រើនកំពុងឆ្លងជំងឺនេះអំពីលោកឯងហើយ។លោកវិភាគតែហ៊ុន សែនថាអាក្រក់អញ្ចេះ ថាផ្តាច់ការអញ្ចុះ កាន់អំណាចយូរ.....ចុះលោកម្តេចមិនវិភាគល្បង ខានិងសុី របស់លោកឯងមើលថាពួកគាត់ល្អត្រង់ណា?ឆ្លាតត្រង់ណា?ពូកែត្រង់ណា?ដែលចាំបាច់ឲ្យមនុស្សខ្មែរគ្រប់រូបបោះឆ្នោតគាំទ្រ?។ខ្ញុំសុំប្រាប់លោកឲ្យត្រង់ចុះ សម្រាប់ខ្ញុំចំពោះល្បងសុីបើមិនបោះបង់ចរឹកពាក់ក្រវាត់កចុះពីលើយន្តហោះមិនទាន់លើកដៃឆ្កាចុះឆ្កាឡើងហើយជេរគេសុទ្ធតែពុករលួយ​ លក់ជាតិ បំផ្លាញជាតិមិនកសាងជាតិ ធ្ធើយូរៗទៅរាស្រ្តចេះតែក្រទៅជាតិចេះតែរលាយទៅ........។សូរថាគាត់និយាយអញ្ចឹងវាពិតដែរ?លោកឯងបើកភ្នែកមើលដែរឫអត់រាល់ថ្ងៃ?។ចំណែកល្បងខារបស់លោកវិញគឺរកកន្លែងឲ្យខ្ញុំពេញចិតមិនឃើញសោះ។គាត់ល្បីតែខាងជេរគេ រិះគន់គេ និយាយបំផ្លើសនិងអង្គុយចាំចាប់កំហុស តែខ្លួនគាត់មិនដែលធ្វើស្អីដល់ជាតិនិងប្រជាជនសោះ បានប៉ុន្មានដាក់ហោប៉ៅទាំងអស់......។ទាំងអស់នេះដែលនាំឲ្យខ្ញុំនៅតែគាំទ្រហ៊ុន សែន។បើមិនយល់ទាស់សុំឲ្យRFAចុះសំណេរនេះផង កុំរើសអើងពេក។

Jan 13, 2017 06:20 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

The doom day for the cpp and its hardline supporters will come in 2018 and be prepared to jump off the cliff and committ suicid as hell is waiting to welcome those who have committed attrocity and crime againts Khmer, the currupted officials of the cpp who sell out khmer land and natural resources to their eternal foreign boss.

The only way to kill the cpp hookworm is through the democratic election process. At this point I urge the Khmer people to use your consciene and patriotism instinct to cast your vote for soneone new.

Jan 14, 2017 12:23 AM

Sovan ពី Phnom Penh :

ខ្ញុំពិតជាគាំទ្រនូវការវិភាគរបស់លោកពូ ជុន ច័ន្ទបុត្រខ្លាំងណាស់។ ខ្ញុំស្នើលោកពូជួយកែនូវចំនួនប្រាក់ខែសរុបរបស់លោក ហុន សែន ផង ពីព្រោះចំនួនហ្នឹងជាចំនួនក្នុងមួយឆ្នាំហើយ សូមលោកពូកុំយកគុណនឹង ១២ ទៀតអី។

អរគុណលោកពូ

Jan 13, 2017 01:20 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

In fact, there are many Cambodian people came from better back ground, better education, better environment than Hun Sen. is there any skills, any educations, that Hun Sen is the best? if Hun Sen isn't the best there are must be one better than him. Hun Sen run/ruin the country by himself for 30 years what and who would you compare with. 30 years ago and 30 later are not the same. 100 years ago and 100 year after are not the same world. if Hun Sen hit golf ball by himself and the end of 18 holes he said wow he hit very good, compare with who. the same thing he run/ruin the country 30 years, compare with who. the only way Khmer can get better is all Khmer have to stand up at the right time for what you want in your lives and your children future or other wise it will fall into a small group dictators and mafia.

Jan 13, 2017 01:19 AM

    Reply to this comment

Kem Ley ពី California, USA :

Without Hun Sen, all Khmer people will be united as one and we will rebuild and defense our country stronger and faster than Vietnamese’s puppet (Hun Sen).

Jan 12, 2017 08:57 PM

    Reply to this comment

ហានិភ័យ ពី តាកែវ :

មេដឹកនាំសព្វថ្ងៃមានចិត្តជាទេវទត្តមាត់ជាទេវតា មាត់ស្រែកពីសន្តិភាព តែចិត្តបង្ករបង្កើតសង្រ្គាម

Jan 12, 2017 07:44 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

10000% FROM TAKAO PROVICE

Apr 10, 2017 09:47 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក :


លោកបោះសំណួរនេះហាក់បីដូចជាមិនសមរម្យសោះ សូមឆ្លើយដូច្នេះទៅវិញចុះ
បើគ្មានរូបក៍គ្មានជំងឺ បើគ្មានជនតិរច្ឆានក៍គ្មានរបបតិរច្ឆានដែរ ។

តើយួនវាមានដែលរើសមនុស្សមានប្រាជ្ញាធ្វើជាអាយ៉ងរបស់វាដែរឬទេ? សូមទុកឲ្យលោកឆ្លើយសំណួរនេះវិញចុះ។

Jan 12, 2017 07:44 PM

    Reply to this comment

Kem Ley ពី Californa, USA :

The Vietnamese agent used everyone who followed their ordered. For example, Mr. Pen Sovan opposed the Vietnamese ordered, he got 10 years in Hanoi's prison. Another hand, Hun Sen did everything to their own people and the country and allowed the illegal Vietnamese people live in the country by the ordered from Vietnamese government, so that why he still alive up today.

Jan 13, 2017 01:38 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Chanboth sir,You did a very good job and I thak you for that. Keep up the good works.

Jan 12, 2017 04:31 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក ពី L A :

Cambodia are property of people party, be caused they are win by fighting not by election.

Jan 12, 2017 04:22 PM

    Reply to this comment

ត្រឡប់​ទៅ​អត្ថបទ​វិញ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល