ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ ស្ថិត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២៧ មេសា ឆ្នាំ​២០១៦

អង្គការ​តម្លាភាព​ថា កម្ពុជា​នៅ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ពុករលួយ​ខ្លាំង​ជាងគេ​លើ​ពិភពលោក

អង្គការ​តម្លាភាព​អន្តរជាតិ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ មករា​នេះ ចេញផ្សាយ​លទ្ធផល​សន្ទស្សន៍​នៃ​ការយល់ឃើញ​ពី​អំពើពុករលួយ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ឆ្នាំ​២០១៩ ដោយ​រក​ឃើញ​ថា កម្ពុជា​នៅតែ​ជាប់​ផុង​ក្នុងចំណោម​ប្រទេស​ដែល​មាន​អំពើពុករលួយ​ច្រើន​ជាង​គេ​។ ទោះជា​យ៉ាងណា បក្ស​កាន់អំណាច​ថា ការវាយតម្លៃ​នេះ​មិន​អាច​ជឿ​ទុកចិត្ត​បាន​ឡើយ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល