၂ဝ၁၉ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔ RFA စကားဝိုင္း အစီအစဥ္

က်ိဳင္းတံုေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာ

၂ဝ၁၉ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔ RFA စကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ " က်ိဳင္းတံုေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ေဒသဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔