သဘာဝေဘးဒဏ္ကို ဘယ္လို ကာကြယ္ၾကမလဲ

RFA က စီစဥ္ရိုက္ကူးၿပီး DVB ရုပ္သံလုိင္းကေန အပတ္စဥ္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ "ယေန႔ ႏိုင္ငံေရး" အစီအစဥ္မွာ... "သဘာဝေဘးဒဏ္ကို ဘယ္လိုကာကြယ္ၾကမလဲ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကမလဲ" ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခံဥပေဒဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔