ပညာေရးရာပေဒသာ

ပညာေရးရာ ပေဒသာ

ျပင္ပေဆာင္းပါးရွင္ ေက်ာင္းဆရာဦးဖိုးေစာ အပတ္စဥ္ ေရးသားတင္ဆက္တဲ့ “ပညာေရးရာ ပေဒသာ” အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြ စကားဝိုင္း

ဆိုက္တခုလံုးသို႔