RFA ျမန္မာဌာနအတြက္ အလုပ္ေခၚယူျခင္း

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ (Radio Free Asia) ျမန္မာဌာနအတြက္ အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာ တစ္ဦး အလုိရွိပါသည္။ ဤရာထူးမွာ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ RFA ရံုးခ်ဳပ္အတြက္ ျဖစ္္ပါသည္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔