လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ RFA ရုပ္သံအစီအစဥ္

လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ RFA ရုပ္သံအစီအစဥ္ေတြကို ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ DVB ရုပ္သံလုိင္းကေန ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါၿပီ။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔